Inloopbijeenkomst herinrichting beekdal Keersop Midden

Gebiedsimpuls

Op donderdag 24 november 2022 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst voor het deelproject ‘Keersop Midden’. Iedereen is welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in de Buitengaander, Dorpstraat 9 in Westerhoven. Samen met de gemeente Bergeijk, partners en de omgeving werkt het waterschap aan een plan, voor de Keersop naast Westerhoven en Bergeijk. Er komt een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor extreem droge en natte periodes. Het waterschap kijkt niet alleen naar het beekdal, maar zoekt ook naar water oplossingen in de directe omgeving (flanken). Inwoners krijgen de kans om mee te denken door mogelijke oplossingen, ideeën en wensen in te brengen. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst of online via de digitale kaart op www.dommel.nl/keersopmidden.

Denk (online) mee

“We zijn aan het onderzoeken hoe we de opgaven die er voor dit gebied liggen gaan invullen. Dat doen we graag samen met de omgeving. Het beekdal van de Keersop ligt tegen de dorpskernen van Westerhoven en Bergeijk aan, een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Of u nu agrariër, inwoner, ondernemer of natuurliefhebber bent. We hebben u hard nodig om mee te denken over het plan.” geeft omgevingsmanager Marnix Verboord van Waterschap De Dommel aan. “We hopen zo veel mogelijk mensen te zien en te spreken bij de inloopbijeenkomst. We hebben ook een digitale kaart gemaakt. Iedereen kan hier online ideeën, wensen of opmerkingen aan toevoegen. We hopen dat veel mensen dit zullen doen. Op onze website www.dommel.nl/keersopmidden, staat uitgebreide informatie over het project, het proces en de planning.” vertelt Marnix.

Bijzonder beekje

Marnix: “De Keersop is een bijzondere beek in Midden Brabant. In de jaren 50 werden de meeste beken in Nederland recht gemaakt, de Keersop heeft op veel plekken haar natuurlijke loop nog. Er leven zeldzame planten en dieren” vertelt Marnix. “Door de verandering van het klimaat wordt het weer steeds extremer. Zo zijn er meer hevige piekbuien en vaker droge zomers. De beek, het beekdal en de omgeving is daar niet voldoende op ingericht, de Keersop is kwetsbaar. Afgelopen zomer was de droogte extreem. Er was een pomp nodig om overlevingswater in de beek te pompen.”

Klaar voor de toekomst

“De komende jaren zal dit extreme weer steeds vaker gaan voorkomen. Daarom moeten we nu kijken naar oplossingen. Over een lengte van 4,6  kilometer gaan we de beek, waar nodig, aanpassen. De beek wordt smaller en ondieper terwijl het beekdal van de Keersop juist meer ruimte voor water krijgt. Zo kunnen we hevige regenval beter opvangen, maar ook het water langer vast houden. Het water krijgt de kans om in de bodem te zakken. Dit helpt bij droogte en het aanvullen van het grondwater. Het is niet voldoende om alleen naar de beek en het beekdal te kijken. In het kader van de watertransitie, de opgave uit het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 van Waterschap De Dommel, zoeken we ook naar water oplossingen in de omgeving. Zoals mogelijkheden om water beter in de bodem te laten zakken in de omgeving (flanken). Of bijvoorbeeld landbouw gecombineerd met natuur (natuur inclusieve landbouw)” vertelt Marnix.

Wat kunt u 24 november verwachten?

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u in gesprek, over het projectgebied en de opgaven die hier liggen. Samen met de gemeente Bergeijk kan Waterschap De Dommel uw vragen beantwoorden en uitleg geven. U kunt mogelijke oplossingen, ideeën en wensen inbrengen en bespreken. U bent van harte welkom op donderdag 24 november 2022 in Dorpshuis de Buitengaander in Westerhoven. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u binnen lopen. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Het projectgebied

“Het deelproject ‘Keersop Midden’ is onderdeel van een groter plan om de gehele Keersop opnieuw in te richten. Dat doen we in drie projecten. Het projectgebied van Keersop Midden start bij de Loverensedijk in Westerhoven en loopt tot de Vlieterdijk in Bergeijk. Het deelproject Keersop Kromhurken is bijna klaar. We werken aan de voorbereiding voor de uitvoering van het project Keersopperbeemden. Dit is het stuk tussen de Loonderweg en Loverensedijk bij Dommelen.” Legt Marnix uit.

Op de hoogte blijven van de Keersop projecten blijven? U kunt zich aanmelden voor de Keersop nieuwsbrief.

 

Samenwerking en financiering

Het project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, gemeente Bergeijk, Staatsbosbeheer en Provincie Noord Brabant. Daarnaast betrekt het waterschap verschillende belangenorganisaties zoals de ZLTO, IVN en dorpsraden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en Grenscorridor N69.