Inloopbijeenkomst beekherstel Keersopperbeemden bij Dommelen

Gebiedsimpuls

Op dinsdag 13 december 2022 organiseert Waterschap De Dommel van 16.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst voor het beekherstelproject ‘Keersopperbeemden’. Het gaat om de Keersop en het beekdal vanaf de Valentinuskapel bij Westerhoven tot de Loonderweg bij Dommelen. Het projectteam en de aannemer staan klaar in de Buitengaander in Westerhoven, om belangstellenden te informeren over het project en de werkzaamheden. In januari 2023 start aannemer Van den Boomen met de uitvoering van het project. Er komt een breed beekdal, waar water de ruimte krijgt. Dat is belangrijk voor zeer droge- en natte periodes. Op een aantal plekken krijgt de Keersop haar natuurlijke loop weer terug.

Ruimte voor water

“Bij Dommelen ligt het laagste punt van het Keersop beekdal. Water stroomt hier van nature naar toe”, licht Marnix Verboord, omgevingsmanager van Waterschap De Dommel toe. “Om in natte periodes, maar ook bij piekbuien, het water beter op te vangen is ruimte nodig. Op sommige plaatsen gaan we de -aan de beek grenzende- grond afgraven. Er ontstaat een lager gelegen natuurgebied dat onder water mag komen te staan. Door het water de ruimte te geven verkleinen we de problemen voor de landbouw verderop. We houden het water langer vast zodat het langzaam in de grond kan zakken.”

Natuur versterken

“Op een aantal plekken krijgt de Keersop haar natuurlijke loop terug. We maken de beek smaller. Het water (in de beek) gaat sneller stromen, ondanks dat de afvoer lager is. Dit is goed voor de planten en dieren, zoals de beekprik. Door de nieuwe meanders blijft het water langer in het gebied. Voor het brede beekdal graven we de voedselrijke toplaag af, hier ontstaan onder meer bloemrijke grasvelden. Er komt zo’n 25 hectare aan natuur bij. Ook leggen we extra bos aan en planten we hagen, zoals die er vroeger ook waren. Dat trekt allerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren aan. Er komen wandelpaden en een wandelbrug over de Keersop. Zo kunt u hier straks een mooi ommetje maken in het beekdal van de Keersop. Het belooft echt iets moois te worden. Het project sluit aan bij de natuurontwikkeling die de gemeente Valkenswaard nu uitvoert, in het beekdal tussen de Keersop en Dommelen.”, vertelt Marnix.

Werkzaamheden en planning

De uitvoering start in januari 2023. Aannemer Jan van den Boomen B.V. voert het werk buiten uit. Een gedeelte van de grond die vrijkomt tijdens het afgraven, wordt gebruikt voor het dempen van een aantal sloten. De rest voert de aannemer af. Het transport gaat via de N69. Aan de rotonde bij de Westerhovenseweg helpt een verkeersregelaar het vrachtverkeer. Tijdens de uitvoering is het projectgebied in fases afgesloten voor wandelaars. Het werk zal in het najaar van 2023 klaar zijn.

Wat kunt u 13 december verwachten?

Tijdens de inloopbijeenkomst geven projectmedewerkers uitleg over het project, de werkzaamheden, transportroutes en de planning. Samen met de aannemer, gemeente Valkenswaard en gemeente Bergeijk beantwoordt het waterschap uw vragen en geeft uitleg. U bent van harte welkom op dinsdag 13 december 2022 in Dorpshuis de Buitengaander, Dorpstraat 9, in Westerhoven. U kunt tussen 16:00 uur en 19:30 uur binnenlopen. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Het projectgebied

Het deelproject ‘Keersopperbeemden’ is onderdeel van een groter plan om de gehele Keersop opnieuw in te richten. Het project is opgesplitst in drie deelprojecten. Het projectgebied van ‘Keersop Midden’ start bij de Loverensedijk in Westerhoven en loopt tot de Vlieterdijk in Bergeijk. Het waterschap werkt aan een plan voor dit traject. Meedenken kan via de digitale kaart(externe link). Het deelproject Keersop Kromhurken is uitgevoerd en wordt in 2022 nog afgerond. Op de hoogte blijven van de Keersop projecten? U kunt zich aanmelden voor de Keersop nieuwsbrief.

Samenwerking en financiering

Het project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. Ook werkt het waterschap we samen met de gemeente Bergeijk, de gemeente Valkenswaard, Staatsbosbeheer en GrenscorridorN69.