Informatiebijeenkomsten Nieuwe N69 in november

Nieuwe N69

Eind dit jaar start Boskalis met de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe N69. De afgelopen driekwart jaar heeft Boskalis benut om het ontwerp van de nieuwe verbindingsweg nader uit te werken, de vergunningen aan te vragen en de benodigde onderzoeken (archeologie, niet gesprongen explosieven, ecologie) uit te voeren.

Om u over de aanleg van de Nieuwe N69 te informeren organiseren Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland in november informatiebijeenkomsten in Bergeijk, Veldhoven en Westerhoven. U bent vrij om te bepalen welke u bezoekt. Op deze avonden neemt de aannemer u mee in het ontwerp, de ruimtelijke inpassing, de planning en de uitvoeringswijze.

U bent van harte welkom op:

Programma

Het zijn vrije inloopbijeenkomsten waar u verschillende onderwerphoeken kunt bezoeken voor een toelichting en in gesprek kunt gaan met de medewerkers van Boskalis en de Provincie. Ook kunt u een animatiefilm en geactualiseerde digitale kaart bekijken met de plannen.

In de onderwerphoeken vertellen deskundigen over:

  • het technisch ontwerp en de vormgeving van de viaducten met de kenmerkende beekdalbruggen.
  • het natuurinrichtingsplan en de manier waarop de weg naadloos in het landschap op zal gaan en hoe de natuurverbindingen kunnen blijven bestaan.
  • de uitvoeringswijze van de werkzaamheden met o.a. de planning, fasering, bouwlogistiek, en verkeersmaatregelen.