Informatiebijeenkomst ontwerp Kempenbaan West en Aansluiting A67

Nieuwe N69

De aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67 wordt gerealiseerd door gemeente Veldhoven binnen het project Kempenbaan West. Op dit moment ligt het Definitief Ontwerpplan ter inzage. Gemeente Velhdoven laat u graag het ontwerp zien van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67. Kom daarvoor naar de informatiemarkt: 

Datum: dinsdag 10 september 2019
Inloop: vanaf 19.00 uur
Einde: 21.00 uur
Plaats: Sondervick College, atrium in gebouw A Knegselseweg 30 in Veldhoven

Wat kunt u verwachten?

Op deze avond informeert gemeente Veldhoven u over de aanpassingen aan de westzijde van de Kempenbaan en de Locht. De gemeente verbreedt onder andere de rijbaan (van één naar twee banen) en koppelen een fietsbrug aan het bestaande viaduct over de A67. Ook presenteert de gemeente het ontwerp van de nieuwe aansluiting op de A67. U kunt direct uw vragen stellen en het is mogelijk om (een) schriftelijke zienswijze(n) in te dienen.

Als u verhinderd bent, kunt u de ontwerpen ook zien op het gemeentehuis van gemeente Veldhoven. Dit kan tot en met 2 oktober.