Informatiebijeenkomst LEADER-subsidie Grenscorridor N69 4 oktober 2018

Gebiedsimpuls

Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, 19.00 tot 21.00.

Wist je dat er een subsidieprogramma is voor initiatieven die het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier maken? Op 4 oktober 2018 organiseert de Commissie LEADER in het kader van het Europese LEADER programma een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers.

Aantrekkelijk platteland

De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar biedt ook kansen om het omliggende plattelandsgebied verder te ontwikkelen. Dat kan door te investeren in natuur, landbouw en recreatie. Regionale partners doen dat al. Met de LEADER-subsidie stelt de provincie ook geld beschikbaar voor goede lokale initiatieven. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen tot eind 2019 subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een vitaal en aantrekkelijk platteland op de lange termijn. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld de herbouw van een cultuurhistorische boerderij, een natuurbelevingscentrum of de aanleg van een ruiter- en menroute. Goede initiatieven worden voor 60% vergoed. Er zijn wel voorwaarden aan de subsidie verbonden (zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro).

Netwerk voor goede ideeën

Kenmerkend voor LEADER is dat inwoners uit het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Projecten worden ontwikkeld en beoordeeld door personen en organisaties uit het gebied zelf!

Een netwerk van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden, die samen willen bouwen aan een beter leven in het gebied, vormt samen de Lokale Actie Groep (LAG). Via dit netwerk kunnen goede ideeën worden omgezet in projecten die een eenmalige bijdrage kunnen krijgen vanuit het subsidieprogramma LEADER Grenscorridor N69. Zij geven hierbij ook advies om de kans tot het verkrijgen van subsidie te vergroten.

Kom naar het Kenniscafé op 4 oktober

Woon of werk je in Eersel, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard of Bergeijk en wil je weten of je subsidie kunt krijgen voor een goed idee en hoe dit werkt? Dan zien we je graag op 4 oktober a.s, van 19.00 tot 21.00 uur in Gemeenschapshuis De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre.

Leden van de Lokale Actie Groep geven je dan meer informatie over de procedure en voorwaarden. Ook kunnen zij je, indien nodig, helpen om jouw initiatief te verbinden met andere initiatieven waar dat kan, zodat je in aanmerking kan komen voor een subsidie. Initiatiefnemers, waarvan de aanvragen al zijn goedgekeurd, vertellen je op deze avond graag over hun projecten en ervaringen. Zoals Jack Verouden die onlangs een beschikking ontving voor uitbreiding van zijn educatieve ecologische tuinderij.

Meer informatie

Heb je nu alvast vragen, neem dan eens contact op met het secretariaat, via n69@brabant.nl of kijk voor meer informatie op de website.