In 2022 start in Waalre de herinrichting van de Eindhovenseweg

Nulplus
Gebiedsimpuls

Met de goedkeuring van het definitief ontwerp door de gemeenteraad van Waalre in oktober vorig jaar en de overdracht van het eigenaarschap van de provinciale weg N69 door de Provincie Brabant aan de gemeente Waalre op 15 december jl. zijn de laatste belangrijke stappen gezet voor de grootschalige herinrichting van deze weg die in het voorjaar van 2022 begint. De werkzaamheden starten op de Valkenswaardseweg: vanaf de grens met de gemeente Valkenswaard tot de kruising met de Koningin Julianalaan. In de 2e helft werken we aan het noordelijk deel van de Eindhovenseweg.

Vooruitlopend op de herinrichting nam Waalre al de nodige verkeersbesluiten: over het verlagen van de snelheid op de Valkenswaardseweg van 80 km/u naar 60 km/u, de gedeeltelijke afsluiting van de Lissevenlaan en het aanpassen van de busbanen op de Valkenswaardseweg en Eindhovenseweg ten noorden van Aalst. Openbaar vervoer (HOV) krijgt in de nieuwe situatie voorrang boven autoverkeer. Op dit moment bereidt Waalre het vrachtwagenverbod voor.

Vrachtwagenverbod door een hoogtebeperking

Op dit moment bereidt Waalre een vrachtwagenverbod voor. Op de Valkenswaardseweg, ter hoogte van de Lissevenlaan, komt een hoogtebeperking tot 3,10m voor vrachtwagens. Daarmee wordt doorgaand vrachtverkeer geweerd en naar de A2/A67 en nieuwe N69 geleid. Een lang gekoesterde wens om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Er is een keeroplossing voor vrachtverkeer uit het zuiden én vanuit het noorden en we plaatsen voldoende waarschuwingsborden om te voorkomen dat vrachtverkeer verkeerd rijd of onnodig moet omrijden.

Totale werkzaamheden duren 2 jaar

Het middendeel van de Eindhovenseweg wordt in 2023 aangepakt samen met de herinrichting van het centrum van Aalst. De totale herinrichting inclusief de aanleg van een gescheiden infiltratieriool duurt ca 2 jaar. Het verkeer moet in deze periode rekening houden met ernstige verkeershinder. Kies daarom voor het openbaar vervoer of de fiets. Of rijd via de A2/A67 of de nieuwe N69. Tijdens de werkzaamheden kunnen hulpverleningsvoertuigen altijd doorrijden.

 

Herinrichting Traverse Zuid is gerealiseerd in 2021

De herinrichting van de Traverse Zuid is op 3 december afgerond en daarmee ook het eerste project dat binnen Duurzaam door Waalre is gerealiseerd. De weg is ingericht volgens de principes van 30 km/uur met gelijkwaardige kruisingen. Aan de zuidzijde van de weg is een doseerlicht geplaatst en in de straten rond de Traverse zijn sluipverkeer werende maatregelen genomen. Dat zorgt voor minder auto’s, minder files in de dorpskern en lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat. Bekijk een filmpje van de heringerichte weg via YouTube.

Het programma Duurzaam door Waalre verbetert de leefomgeving

Met ‘Duurzaam door Waalre’ maken we een duurzaam gezonde leefomgeving voor de inwoners van Waalre door maatregelen uit te voeren die het doorgaande (vracht)verkeer en sluipverkeer verminderen, de geluidsoverlast verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Lees meer