Herplantplan na bomenkap aan Luikerweg

Nulplus
Foto van de Luikerweg

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Boskalis groot onderhoud uitgevoerd aan de N69-Zuid (Luikerweg). De weg kreeg een nieuwe asfaltlaag en er zijn enkele verkeerskundige maatregelen getroffen om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden. Om de veiligheid te verbeteren zijn ook bomen gekapt die te dicht op de weg stonden of het zicht belemmerden. Het gaat om niet monumentale bomen. Waar het mogelijk was plaatste Boskalis een vangrail vóór bomen die te dicht op de weg staan. Daarmee werd de kap van veel bomen voorkomen. Ook werden bomen gekapt om veilige oversteken te kunnen maken. In totaal zijn 32 bomen gekapt. De provincie gaat de kap van deze bomen compenseren door een dubbel aantal nieuwe bomen te planten. Om te bepalen waar, wanneer en welke bomen er geplant zullen worden heeft de provincie samen met de gemeente -die de herplant zal oppakken- een plan opgesteld.

Groenkwaliteit voor de toekomst

Wethouder Theo Geldens van Valkenswaard is blij met het herplantplan én de investering die de provincie hierin doet: “Voor de gemeente en de provincie is - naast verkeersveiligheid - het behoud van de natuur heel belangrijk, dus daar waar natuur moet wijken, willen we meer en kwalitatief betere nieuwe aanplant terugbrengen. Met dit plan wordt de groenkwaliteit voor de toekomst gegarandeerd”.

Diverse soorten lindebomen voor bijvriendelijk Valkenswaard

In totaal komen er 65 nieuwe lindebomen aan het noordelijk deel van de Luikerweg richting de komgrens. Er komen vier verschillende ondersoorten van de linde omdat dit goed is voor de biodiversiteit en de bomen zo minder kwetsbaar zijn voor plagen en ziekten. Daarnaast leveren de bomen door hun rijke bloesems een belangrijke bijdrage aan de recent verworven status van Valkenswaard als ‘bijvriendelijke’ gemeente.
De gemeente zal de bomen in het najaar van 2020 planten in een afwisselende samenstelling. Zo ontstaat een speels landschap en een mooie entree aan de zuidzijde van Valkenswaard.