Herinrichting N397 (Dommelsedijk)

Nieuwe N69

Met de aanleg van de Nieuwe N69 wordt ook de N397 (Dommelsedijk) volledig opnieuw ingericht tussen de komgrens Dommelen en de rotonde Braambos. De herinrichting van de N397 is eind 2021 klaar. Tot die tijd maakt het verkeer op de N397 gebruik van een korte omleidingsweg langs de werkzaamheden.

Ontwerp N397
Voor de Nieuwe N69 wordt een beekdalbrug aangelegd over beekdal de Keersop en over de N397 (Dommelsedijk). Op de N397 worden aansluitingen op de N69 uit elkaar gehaald met een kluifrotonde en een rotonde bij de komgrens van Dommelen. Deze rotondes zorgen ervoor dat verkeer hier straks veilig van en naar de Nieuwe N69 kan. Tevens wordt een kleinere beekdalbrug over de Keersop aangelegd voor verkeer op de N397. Door de aanleg van deze Kleine Beekdalbrug is er meer ruimte voor de natuur en beek, kunnen dieren vrijer bewegen en kunnen fietsers veilig onder de N397 door.

Kijk op digitale kaart N69 voor het ontwerp.

Impressies van de beekdalbrug Keersop bij de kluifrotonde en Kleine beekdalbrug over fietspad en Keersop

Omleidingsweg (Bypass) voor gemotoriseerd verkeer
Om al deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt aan de zuidkant van de N397 tijdelijk een korte omleidingsweg aangelegd. Het gemotoriseerde verkeer kan hierdoor gewoon langs de werkzaamheden rijden. Deze korte omleidingsweg, ook wel bypass genoemd, gaat al gedeeltelijk over de nieuwe weg.

Deze bypass gaat op 15 mei open voor verkeer en blijft in stand tot de werkzaamheden aan de N397 klaar zijn (eind 2021). Uitzondering daarop is de periode van 30 mei tot en met 3 juli. Dan werkt Boskalis Nederland aan een rioolleiding net naast en onder de bypass door. Verkeer maakt dan tijdelijk weer gebruik van de huidige N397 (Dommelsedijk). Daardoor wisselt het gemotoriseerd verkeer eigenlijk drie keer van route.

Planning

  • 15 t/m 29 mei: verkeer via bypass
    Van 15 t/m 29 mei maakt het auto- en vrachtverkeer gebruik van de bypass. Ondertussen wordt de rioolleiding onder de huidige N397/Dommelsedijk aangelegd. Dit duurt ongeveer 2 weken. Zie deze tijdelijke situatie in onderstaande kaartje.

  • 30 mei t/m 3 juli: verkeer over N397
    Van 30 mei t/m 3 juli rijdt het verkeer weer over de huidige N397 (Dommelsedijk). In deze periode werkt Boskalis aan de aansluiting van de nieuwe rioolleiding op de bestaande leiding, die precies naast de weg ligt. Het verkeer kan dan even geen gebruik maken van de bypass.  Zie deze tijdelijke situatie in onderstaande kaartje.

  • 3 juli t/m eind 2021: verkeer via bypass
    Vanaf 3 juli 2020 wordt de bypass weer in gebruik genomen en gaat Boskalis de nieuwe N397/Dommelsedijk inrichten. De verwachting is dat de nieuwe N397 eind 2021 open wordt gesteld voor auto- en fietsverkeer. Zie onderstaande kaartje.

Meer informatie over deze locatie