Grote belangstelling voor inloopbijeenkomst Nieuwe N69

Nieuwe N69

Provincie Noord-Brabant en Boskalis organiseerden afgelopen dinsdag de eerste inloopbijeenkomst voor de nieuwe N69. Onder grote belangstelling presenteerde Boskalis haar aanbieding, werkwijze en planning voor de aanleg van de nieuwe weg. Daarnaast konden belangstellenden in gesprek met Boskalis en de provincie over onderwerpen zoals het ontwerp, natuur, ruimtelijke kwaliteit, gebruik van duurzame materialen en planning....
Ook de betrokken partners, gemeente Valkenswaard, gemeente Bergeijk, gemeente Veldhoven en Waterschap De Dommel, waren aanwezig voor vragen en toelichting.

Wilt u op uw gemak het ontwerp van de nieuwe N69 nogmaals bekijken, dan vindt u de digitale kaart op de website www.grenscorridorn69.nl/kaartN69. Heeft u vragen, ga dan naar de pagina contactgegevens.

Dit jaar nog organiseren provincie en Boskalis de volgende bijeenkomsten. U wordt hier via diverse communicatiekanalen tijdig op geattendeerd:

Vóór de zomer
Informatiebijeenkomst Groot Onderhoud zuidelijk deel N69
Toelichting op de werkzaamheden, planning en wat de uitvoering voor u betekent. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in september en oktober van dit jaar.

September 2019
Informatiebijeenkomst Nieuwe N69
Wanneer het ontwerp verder uitgewerkt is, volgen in de verschillende gemeenten bijeenkomsten met meer informatie over het ontwerp, de keuzes die daarin gemaakt zijn en welke zaken nog nader uitgewerkt worden. U hoort dan ook meer over de aanpak van de uitvoering die eind 2019 start en wat dat voor u betekent.