Grote belangstelling voor inloopbijeenkomst Groot Onderhoud N69 Zuid (Luikerweg)

Nieuwe N69

Provincie Noord-Brabant en Boskalis organiseerden afgelopen dinsdag de inloopbijeenkomst voor het Groot Onderhoud aan de N69 Zuid voor direct aanwonenden, bedrijven aan en in de directe nabijheid van de weg en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de oplossing van 11 vastgestelde veiligheidsknelpunten, planning, werkzaamheden en hinder en bereikbaarheid en omleidingsroutes.

Dit najaar voert Boskalis Groot Onderhoud uit aan de N69 Zuid in 4 weekenden, te weten het laatste weekend van september en de eerste drie weekenden van oktober. Het laatste weekend van oktober is gereserveerd als reserveweekend.
Het asfalt op de weg en het fietspad wordt vervangen door stil asfalt. Daarnaast worden verkeerskundige maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat op een aantal plaatsen de oversteekbaarheid wordt verbeterd. Ook wordt op een aantal plaatsen vangrail gezet en er worden bomen gekapt ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het gaat hier om maatregelen die mogelijk zijn binnen de huidige bestemmingen Monumentale bomen worden om die reden dan ook nu niet gekapt

Een kleine honderd belangstellenden woonden de presentatie van Boskalis  en provincie bij en gingen daarnaast met hen in gesprek over onderwerpen als het ontwerp van de maatregelen, de bereikbaarheid van de eigen woning of bedrijf en hinder en omleidingsroutes.

Alle direct aanwonenden aan de N69 Zuid ontvangen uiterlijk 2 weken vóór de start van de werkzaamheden een bewonersbrief waarin uitgebreid staat uitgelegd wat er gaat gebeuren, waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoe bereikbaarheid is geregeld. Daarnaast worden er gele vooraankondigingsborden geplaatst om weggebruikers op de hoogte te stellen. Belangstellenden worden geïnformeerd middels de digitale nieuwsbrief Grenscorridor N69 (abonneren via link: www.grenscorridorn69.nl/nieuwsbrief), facebook Grenscorridor N69 (www.facebook.com/grenscorridorN69) en huis-aan-huis bladen.

Mocht u als direct aanwonende of belanghebbende de informatiebijeenkomst hebben  gemist of heeft u nog vragen, laat dat dan weten via infoN69@boskalis.com dan zorgt Boskalis ervoor dat u de bewonersbrief met alle relevante informatie ontvangt.

Begin september vindt u op de digitale kaart op de website www.grenscorridorn69.nl/kaartN69 ook  actuele informatie over de werkzaamheden. Ook vindt u op de website www.grenscorridorn69.nl alle contactinformatie mocht u vragen hebben.

Dit jaar nog organiseren provincie en Boskalis de volgende bijeenkomsten. U wordt hier via diverse communicatiekanalen tijdig op geattendeerd:

September 2019
Informatiebijeenkomst Nieuwe N69
Wanneer het ontwerp verder uitgewerkt is, volgen in de verschillende gemeenten bijeenkomsten met meer informatie over het ontwerp, de keuzes die daarin gemaakt zijn en welke zaken nog nader uitgewerkt worden. U hoort dan ook meer over de aanpak van de uitvoering die eind 2019 start en wat dat voor u betekent.