Geannuleerd: infobijeenkomst (12 maart) Aansluiting A67 en Kempenbaan West

Nieuwe N69

De aannemerscombinatie Van Gelder Mobilis heeft besloten om de informatiebijeenkomst op donderdag 12 maart in het Sondervick College niet door te laten gaan. Zij volgen daarmee het advies op van het RIVM om op deze manier de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Daarnaast heeft het kabinet inwoners van Noord-Brabant opgeroepen om vanaf nu ‘zoveel mogelijk thuis te werken’. Het houden van een bewonersavond draagt hier volgens gemeente Veldhoven niet aan bij. U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum, zodra de maatregelen doorhet coronavirus veranderen.

Gemeente Veldhoven was voornemens een informatiebijeenkomst te organiseren over de uitvoering en planning van de werkzaamheden voor de aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67 en de verbreding Kempenbaan West.

Meer informatie

De komende jaren wordt de Kempenbaan vernieuwd. De aannemerscombinatie Van Gelder Mobilis is, in opdracht van de gemeente Veldhoven, begonnen met de voorbereiding van de nieuwe aansluiting op de A67 en de werkzaamheden van de verbreding van Kempenbaan West. Als eerste wordt de nieuwe aansluiting op de A67 gerealiseerd, daarna schuiven de werkzaamheden door richting Locht en Kempenbaan West. Deze verbinding is een van de maatregelen die we nemen om de bereikbaarheid van Veldhoven te verbeteren en het verkeer beter te laten doorstromen. Elke dinsdagmiddag houdt de aannemerscombinatie een inloopspreekuur tussen 16.00 en 17.00 uur op Locht 93 in Veldhoven. Of stuur een e-mail naar kempenbaan@vangelder.nl voor een afspraak.