Fietsomleiding N397 / Dommelsedijk tot eind 2021

Nieuwe N69

Vanaf aanstaande maandag 18 november 09.00 uur worden de fietspaden aan weerszijden van de N397 (Dommelsedijk) tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven tot eind  2021 afgesloten voor (brom)fietsers. Tijdens de werkzaamheden kunnen de fietsers niet om het werkvak worden geleid, omdat:

  • er te weinig veilige ruimte voor fietsers is in het verkeer;
  • de verkeerssituatie regelmatig gaat veranderen;
  • er veel overstekend bouwtransport is door de werkzaamheden.

Om de fietsers een veilige omgeving te geven, heeft Boskalis in overleg met de betrokken wegbeheerders besloten om de N397/Dommelsedijk af te sluiten voor fietsers. De nieuwe fietsroute loopt dan via Oude Weerderdijk – Weerderdijk, Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan en omgekeerd. Zie ook het kaartje waarop de route is weergegeven. Er is voor deze omleidingsroute gekozen omdat het de kortste route is voor het grootste gedeelte van alle fietsers die normaal over de N397 rijden. Ook is gekozen voor een route over de Oude Weerderdijk omdat de oversteek over de Provincialeweg via een gefaseerde fietsoversteek is geregeld. Fietser kunnen er veiliger oversteken dan bij de Loverensedijk.

Klik hier voor een vergroting van de omleidingskaart

Aanvullende maatregelen

Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de sociale en verkeersveiligheid op deze route te verhogen:

  • De gehele route is verlicht. Daar waar er geen bestaande verlichting is, wordt extra verlichting geplaatst.
  • Er zijn extra waarschuwingsborden geplaatst en markering op de weg aangebracht die de weggebruikers attenderen op overstekende fietsers op de kruising Oude Weerderdijk/Weerderdijk.
  • Over de gehele route is het struikgewas tussen de rijbaan en het fietspad verwijderd om het zicht op het fietspad vanaf de rijbaan te verbeteren.
  • De Oude Weerderdijk is speciaal geasfalteerd voor de omleiding en er is op de Oude Weerderdijk een fietssluis aangebracht om sluipverkeer tegen te gaan.

Veilig Verkeer Nederland

Omdat de fietspadafsluiting een schoolthuis-route is, heeft Boskalis aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd om mee te kijken. VVN heeft de nieuwe route mee beoordeelt en zet tijdens de eerste weken van deze belangrijke afsluiting en start van de nieuwe fietsroute Promoteams in om de leerlingen (en de forenzen) op de fiets te begeleiden en te ondersteunen. Op basis van de bevindingen van VVN  vindt een evaluatie plaats. Tevens wordt dit advies van VVN afgestemd met de betroken wegbeheerders en indien noodzakelijk worden er extra aanvullende maatregelen genomen.

De leerlingen van scholengemeenschap Were Di, die gebruik maken van deze schoolthuis-route, en hun ouders zijn geïnformeerd over de fietsomleiding.