Ernstige verkeershinder: Eindhovenseweg vanaf 20 juni op de schop

Nulplus

Binnen het project Grenscorridor N69 werkten 5 gemeenten (Valkenswaard, Waalre, Bergeijk, Eersel en Veldhoven) samen met in totaal 21 andere (overheid)instanties en belangenorganisaties aan de realisatie van de nieuwe provinciale weg N69. Deze nieuwe weg is inmiddels aangelegd op grondgebied tussen de gemeenten Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel. De weg geldt als alternatief voor de huidige Eindhovenseweg, die loopt van de gemeente Eindhoven, door Aalst in Waalre naar de markt in Valkenswaard.

De Nieuwe N69 biedt een oplossing voor de regionale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Aalst, Waalre en Valkenswaard. De gemeenten Waalre en Valkenswaard hebben hierover dan ook meerdere keren in de week onderling contact. Ook is er een regio meldsysteem waarin alle werkzaamheden uitgewisseld worden, zodat alles altijd goed bekend is.

Verbeteringen wegennet

De Eindhovenseweg is inmiddels overgedragen door de provincie in beheer en eigendom aan de gemeente Waalre (voor het gedeelte dat op grondgebied van de gemeente ligt) en aan de gemeente Valkenswaard (voor het Valkenswaards grondgebied). Hierdoor krijgt de Eindhovenseweg, maar ook de Traverse in Waalre-dorp (Heikantstraat/Onze Lieve Vrouwedijk) een nieuwe rol en functie in het wegennet. De Eindhovenseweg en het centrum van Aalst (Den Hof) richten we opnieuw in. Dit soort grootschalige inrichtingen (helaas niet te voorkomen) gaan altijd gepaard met verkeershinder. Weggebruikers gaan hier hinder van ondervinden. Aan de andere kant dragen alle verbeteringen bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving met een goede bereikbaarheid voor de gehele regio.

Werkzaamheden maandag 20 juni van start

Maandag 20 juni starten de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. De werkzaamheden starten vanaf de Valkenswaardseweg, net ten zuiden van het kruispunt Vlasrootlaan-Gagelhof-Valkenswaardseweg. Op de website Duurzaam door Waalre staat de meest actuele informatie.