Elektronische wildwaarschuwing op de Nieuwe N69

Nieuwe N69

De nieuwe weg doorkruist een groen gebied. Daarom is goed nagedacht over voorzieningen om flora en fauna zo min mogelijk te belasten en waar mogelijk te beschermen. Ook in het kader van de verkeersveiligheid. Een van die voorzieningen is een elektronisch wildwaarschuwingssysteem, ter hoogte van het voetgangersviaduct Einderheide. Dit systeem maakt de kans kleiner dat bijvoorbeeld reeën worden aangereden. De materiele schade bij dit soort aanrijdingen is enorm. Daarnaast beschermt het systeem de dieren die de weg oversteken.

Ter hoogte van het bosgebied Einderheide staan sensoren in de berm. Op het moment dat deze sensoren wild detecteren, wordt het wildwaarschuwingssysteem geactiveerd. De weggebruiker ziet dan via elektronische borden een waarschuwing: “overstekend wild”, gecombineerd met een verlaagde maximumsnelheid. Het detectiesysteem wordt ondersteund door camera’s om vast te kunnen stellen welke diersoorten er oversteken.