Dinsdag 2 juli: informatiebijeenkomst Groot Onderhoud N69 Zuid

Nieuwe N69

De provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland verrichten dit najaar Groot Onderhoud aan de N69 Zuid (het deel Luikerweg tot aan de Belgische grens). Er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht en enkele verkeerskundige maatregelen getroffen die nodig zijn om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden. Het gaat om verkeerskundige maatregelen die mogelijk zijn binnen de huidige ruimtelijke kaders, zoals plaatsen van een vangrail, het kappen van bomen en het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg.

Informatiebijeenkomst

De provincie en Boskalis organiseren een informatiebijeenkomst om betrokkenen en belangstellenden te informeren over de onderhoudswerkzaamheden. Ieder half uur verzorgen we een plenaire presentatie over het ontwerp van de verkeerskundige maatregelen, planning, werkzaamheden, bereikbaarheid en doorstroming, hinder en hinderbeperkende maatregelen. Medewerkers van provincie en Boskalis zijn aanwezig om antwoord te geven op uw vragen.

Wanneer

U bent van harte welkom op deze inloopavond van provincie en Boskalis.

Wanneer      :         dinsdag 2 juli 2019

Hoe laat       :         tussen 17.00 tot 19.30 uur

Waar           :         Informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 te Westerhoven.

Uitvoeringsperiode

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in vier weekenden: het laatste weekend van september en de eerste drie weekenden van oktober. Dan is de weg steeds van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer via bebording onder andere omgeleid via de Maastrichterweg (Nederland) en de N748 (België). Bewoners aan de N69 Zuid kunnen in deze weekenden wel hun woning bereiken en hulpdiensten kunnen altijd ter plaatse komen. Mogelijk dient het laatste weekend van oktober als reserveweekend indien er onvoorziene omstandigheden optreden.

Planstudie N69 Zuid

Daarnaast is de provincie een planstudie gestart om ervoor te zorgen dat ook na deze tien jaar een duurzaam, veilige, toekomstbestendige N69 Zuid ligt. In de planstudie wordt voor de lange termijn bepaald wat nodig is voor de N69 Zuid en het gebied eromheen. De informatieavond op 2 juli gaat niet over deze planstudie, maar medewerkers van de planstudie zijn wel aanwezig.