Denk mee over het groene gebied ten zuiden van de A67

Gebiedsimpuls

De voorbereidingen voor de aanleg van de Nieuwe N69 zijn in volle gang. Een goed moment om met de uitwerking en realisatie van het gebied aan de slag te gaan (gebiedsimpulsmaatregelen Grenscorridor N69). Graag wil de gemeente Veldhoven u daarbij betrekken. Wilt u meedenken en heeft u ideeën? Kom dan woensdag 20 november naar een speciale bijeenkomst. Op dinsdag 10 december laat de gemeente u zien wat zij met uw ideeën gaan doen.

Samen met bewoners van het gebied en belanghebbenden is vijf jaar geleden begonnen met het maken van een plan voor het grondgebied van Veldhoven ten zuiden van de A67. De aanleiding voor het maken van het plan is de aanleg van de N69 en de subsidie van de provincie voor natuur, recreatie, landschap, water en landbouw. De gemeenteraad van Veldhoven heeft de globale visie voor het gebied vastgesteld. Deze visie wil de gemeente aan u presenteren en samen met u het plan verder uitwerken en uw ideeën ophalen. Niet alleen voor de thema’s waar nu subsidie voor is, maar ook voor diverse nieuwe ontwikkelingen: de energietransitie, de klimaatverandering en de bereikbaarheidsproblematiek.

Programma 20 november

Inloop: 18.45 uur
Start: 19.00 uur

  • Welkom door wethouder Ad Van den Oever
  • Korte toelichting op de gebiedsvisie
  • Gesprekken over diverse thema’s zoals recreëren, ondernemen in het groen en natuurontwikkeling.

Einde: 21.30 uur en gelegenheid om na te praten.

Hoe kunt u zich aanmelden?

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 20 november in Mikrocentrum, De Run 1115 en op dinsdag 10 december van 19.00 - 21.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis van Veldhoven. U kunt zich vóór 11 november aanmelden via www.veldhoven.nl/aanmelden.

Meer informatie

Informatie over het gebied en de visie die de gemeenteraad van Veldhoven heeft vastgesteld kunt u vinden op www.veldhoven.nl/gebiedsimpuls-grenscorridor. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 040.