Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en aansluiting A67 ter inzage

Nieuwe N69

De aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67 wordt door de gemeente Veldhoven uitgevoerd binnen het project Kempenbaan West. De komende jaren wordt de Kempenbaan door gemeente Veldhoven vernieuwd. De voorbereidingen voor de aanpassing van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 zijn in volle gang. De gemeente werkt het ontwerp van deze ontwikkelingen in verschillende stappen uit. Nu is het Voorlopige Ontwerp uitwerkt tot een concept van het Definitieve Ontwerpplan.

Het concept van het definitieve ontwerpplan is op 20 augustus 2019 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ligt t/m 2 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Tijdens deze periode kan het plan worden ingezien.

Lees hier meer over de procedure