Budget LEADER-subsidie bijna uitgeput

Gebiedsimpuls

Lokale inwoners en ondernemers kunnen vanuit het LEADER programma subsidie aanvragen voor initiatieven die het grenscorridorgebied N69 aantrekkelijker maken en verbeteren. De subsidiemogelijkheid loopt nog tot eind dit jaar, maar vanwege het aantal (goedgekeurde) aanvragen is het beschikbare budget al bijna uitgeput. Heeft u nog een goed idee, wees dan snel met uw aanvraag.

Inmiddels zijn 3 subsidieaanvragen toegekend en liggen nog zes aanvragen met een positief advies ter goedkeuring bij de provincie Noord-Brabant. Daarnaast zijn nog een aantal projectideeën in procedure voor een aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft de LAG geconstateerd dat het budget bijna uitgeput is en mogelijk niet meer toereikend is om het subsidiebedrag voor nieuwe aanvragen toe te kennen.

Heeft u een project dat een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van het grenscorridorgebied en overweegt u subsidie aan te vragen? Informeer dan bij het secretariaat van de LAG voor de mogelijkheden. Aangezien de procedure is: “wie het eerst komt, het eerst maalt”, zal de datum waarop uw aanvraag is binnengekomen bij Stimulus bepalend zijn of er nog mogelijkheden zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Het risico bestaat dat uw aanvraag, conform de huidige procedure, niet afgehandeld kan worden. De laatste resterende subsidie gaat naar de projectaanvraag die ontvankelijk is, boven de drempel scoort, het eerst binnen is en waarbij het toe te kennen bedrag past binnen het subsidieplafond.