Bruggen krijgen vorm

Nieuwe N69

De afgelopen weken is onder meer hard gewerkt aan de bruggen en viaducten in het tracé. Brugdekken worden gestort en ontkist, waardoor de slanke contouren nu mooi te zien zijn. Ook is er asfalt gestort bij de aansluiting op de Luikerweg. Voor de fietsonderdoorgang ter hoogte van de Mgr. Smetsstraat is daarnaast een werkvloer gestort. Hier worden straks de tunnelelementen op gebouwd.

Brugdek voetgangersviaduct Braambos gestort

Om het netwerk van wandelroutes goed te ontsluiten komt er bij Braambos een voetgangersviaduct (met fietsgoot), net als bij Heers en Einderheide. Onlangs is hier het brugdek voorzien van een betonlaag.

 

Storten brugdek beekdalbrug Run

Net als eerder bij beekdalbrug Keersop, is ook bij beekdalbrug Run het eerste deel van het brugdek gestort. In de komende weken moet het beton uitharden. Als het beton de volledige sterkte heeft bereikt, wordt de bekisting en de tijdelijke ondersteuningsconstructie verwijderd.

Brugdek viaduct Luikerweg ontkist

In september werd het betonnen brugdek van het viaduct Luikerweg gestort. Inmiddels is de tijdelijke ondersteuningsconstructie onder het brugdek verwijderd. De voorbereidingen voor de aanleg van twee betonnen rotondes zijn gestart. 

 

Heien kleine beekdalbrug

In de provinciale weg N397 komt een kleine Beekdalbrug te liggen over de Keersop. De brug moet op palen worden gefundeerd. Daarom werden in de afgelopen periode heiwerkzaamheden uitgevoerd. Inmiddels zijn deze afgerond, waarmee een einde is gekomen aan het heiwerk voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69.

 

Fietsonderdoorgang Mgr. Smetsstraat

Voor fietsonderdoorgang Mgr. Smetsstraat is de afgelopen periode de bouwkuip ontgraven. Hierin wordt nu een betonnen vloer gestort. Daarop worden binnenkort geprefabriceerde betonnen elementen geplaatst.