Bouwupdate zomer 2021

Nieuwe N69

Nog maar zo'n 2,5 maand en dan is de Nieuwe N69 helemaal klaar en kan verkeer voortaan snel en veilig over de 'groenste weg van Brabant' rijden. In de afgelopen periode is volop gewerkt aan de afbouw van de Nieuwe N69. Met de bouwvakperiode voor de deur is het tijd voor een nieuwe bouwupdate!

Middenberm en asfalt beekdalbruggen

Na de beekdalbrug Run, is ook op de beekdalbrug Keersop in de afgelopen periode de middenberm aangebracht. Daarvoor is wederom de zogenoemde “betonpaver” ingezet. Een niet alledaagse klus voor deze machine, die meestal wordt gebruikt voor betonnen rotondes en wegen. Met de betonpaver was de klus binnen één dag  geklaard, waar de traditionele methode zes werkdagen kost. 

Aansluitend zijn een vloeistofdichte slijtlaag en de eerste lagen asfalt op de brugdekken van zowel beekdalburg Run als Keersop aangebracht. 

Energieneutrale weg

De Nieuwe N69 wordt energieneutraal. De zichtschermen op beide beekdalbruggen worden aan de zonzijde voorzien van zonnecellen. Via de zonnecellen wordt energie opgewekt die direct geleverd wordt in het netwerk. Er wordt 30% meer energie opgewekt dan nodig is voor álle weggebonden installaties, waaronder verlichting en pompinstallaties.

Start bouw gebiedsiconen

Rondom het tracé realiseren we 9 gebiedsiconen. De betonnen objecten bieden een plek voor ontmoeting en historie. Hiermee voegen we waardevolle objecten toe aan het prachtige landschap om de recreatieve kwaliteiten te versterken, als tegenwicht van de nieuwe weg. De objecten zijn als eenheid ontworpen en vormen zo één familie (in materiaal of vorm). Ze vertellen het verhaal over de historie van de plek en markeren de verbinding tussen de nieuwe weg en het groene landschap. Elk object verkondigt zijn eigen boodschap in de vorm van een dichtregel. Samen vormen ze één gedicht. 

Afgelopen week is de bouw van de gebiedsiconen gestart, met de stort van de betonnen objecten. Volgende week worden de iconen op de juiste plek geplaatst en na de vakantie vindt de rest van de aanleg plaats. Als in het najaar de gebiedsiconen helemaal klaar zijn kunnen bezoekers een route volgen langs de 9 gebiedsiconen.

Werkzaamheden en bereikbaarheid in bouwvak

Boskalis werkt met een beperkte bezetting door in de bouwvak. De bouwvakperiode loopt van maandag 9 augustus t/m vrijdag 27 augustus. Tijdens de bouwvakperiode blijven wij bereikbaar. U kunt ons bij calamiteiten bereiken op het telefoonnummer 06-50072036.