Boskalis start buiten met eerste onderzoeken voor Nieuwe N69

Nieuwe N69

Boskalis maakt deze week een begin met de voorbereidende onderzoeken voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. Deze onderzoeken zijn nodig om de nieuwe weg te kunnen bouwen.

De komende weken wordt detectie onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen Explosieven rondom Valkenswaard. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk Niet Gesprongen Explosieven verwijderd.

 Foto: handkar detectie niet gesprongen explosieven.

Daarnaast wordt op een aantal plaatsen op het tracé Geotechnisch onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van de ondergrond op het tracé. In het veld zie je dan ook op verschillende plaatsen diverse voertuigen en experts die werkzaamheden verrichten.

 Foto: sonderingswagen voor geotechnisch onderzoek.

Begin april worden de archeologische onderzoeken opgestart. Vooruitlopend op deze onderzoeken zijn buiten in het veld de landmeters al druk doende met het uitzetten van de piketpaaltjes.