Bomenacties Westerhoven

Gebiedsimpuls

Diverse groenaannemers starten met werkzaamheden aan het bomenbestand in Westerhoven. Het betreft onderhoud aan bomen, vellen van risico bomen en vooral planten van bomen.  De aanplant maakt onderdeel uit van boomversterkende maatregelen, onderdeel van de Gebiedsimpuls N69. 

Snoeien en vellen

Het snoeien en vellen van bomen en planten is voorzien in en langs tuinen die aan de bosranden Lange Akkers en Steenovens grenzen. Naast het snoeien worden een aantal bomen, bomen met een risicoprofiel en bomen die door de wortels ernstige schade veroorzaken, geveld. Vellen is een techniek waarbij de boom van boven naar beneden (tak voor tak) afgebroken wordt. Hierdoor kunnen ook bomen, die moeilijk met een machine te bereiken zijn, verwijderd worden. De meldingen hierover zijn collectief opgepakt en in overleg met bewoners is hiervoor een strategie uitgestippeld. Waar mogelijk volgt in de bosrand een herplant met vooral heesters voor meer biodiversiteit.   

Het vellen van bomen is ook nodig voor de veiligheid in de bosjes die aan de achtertuinen van de straat Steenovens grenzen. Door de droogte en stormen van 2018 en 2019 is er uitval van dennen, berken, eiken en sparren. Dat levert nu gevaar op voor bezoekers en omwonenden. 

Planten van bomen

De aanplant maakt onderdeel uit van boomversterkende maatregelen, onderdeel van de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69

  • Hoeverstaat – Zandstraat

Als afronding van de herinrichting Hoeverstraat – Zandstraat start binnenkort de aanplant van ± 33 bomen (o.a. kers, acacia, lijsterbes, berk en fruitbomen). Ook zullen er 2.000 heesters, zoals wilg, krent en diverse soorten bessen, aangeplant worden. 

  • Eeuwselsedijk – Weerderdijk

Hier komen ± 225 nieuwe bomen (o.a. els, es, iep, linde, winereik en populier) in de bermen. Met de aanplant houden we rekening met behoud van uitzichten op het beekdal en uitwijkmogelijkheden voor (landbouw)verkeer. 

Uitvoering

De werkzaamheden gaan gefaseerd plaatsvinden. De uitvoering start nog dit jaar en zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2021 worden afgerond. 

Waar nodig worden de omwonenden geïnformeerd over een tijdelijke wegafzetting of omleiding. Wij vragen uw begrip voor de hinder die zou kunnen ontstaan door de werkzaamheden met allerlei machines.

Meer informatie: gemeente bergeijk