Bezoek woensdag 8 januari archeologische vindplaats Mgr. Smetsstraat

Nieuwe N69

September vorig jaar konden we vertellen dat er tijdens het voorbereidende archeologisch onderzoek een paar interessante historische vondsten zijn gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld nabij de Mgr. Smetsstraat sporen gevonden van een boerderij uit de 15e of 16e eeuw, een periode waarover nog maar weinig bekend is. Afgelopen december zijn archeologen van RAAP archeologisch Adviesbureau gestart met de opgraving in de omgeving van de Mgr. Smetsstraat, op zoek naar meer resten van het oude boerenerf.  De archeologen hebben toen aangegeven dat indien de resultaten het toelaten, er een moment zal komen om de opgravingen te bekijken. Op dit moment ligt de opgravingsput open en is het mogelijk om de sporen uit het verleden goed te zien.

Op woensdag 8 januari a.s. om 14.00 uur is er dan ook de gelegenheid voor geïnteresseerden om deze opgraving te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. De locatie van de opgraving ligt aan de Mgr. Smetsstraat in Valkenswaard, net om de bocht (vanaf de Westerhovenseweg) bij ecologische tuinderij De Weitens. Parkeren is mogelijk in het veld naast de opgraving (zie rode kruis op bijgevoegde kaartje). Tussen de hekken bij de elektriciteitskast kunt u het veld oprijden.

Tijdens een rondleiding wordt u meegenomen in de ontdekkingstocht naar het boerenerf uit de late middeleeuwen en wordt uitgelegd hoe de archeologen naar aanleiding van bodemvondsten tot een reconstructie kunnen komen. De uitleg en de rondleiding duurt ongeveer een uur.

Afhankelijk van de bodemvondsten wordt later dit voorjaar ook een lezing gegeven over het archeologisch onderzoek. Meer achtergrondinformatie over de opgraving  aan de Mgr. Smetsstraat lees u in dit artikel