Benaderen verdachte locaties Niet Gesprongen Explosieven

Nieuwe N69

In maart is in het projectgebied voor de Nieuwe N69 onderzoek uitgevoerd naar mogelijke Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van dit detectieonderzoek zijn een aantal zogeheten verdachte locaties naar voren gekomen.  Op zo’n verdachte locatie ligt dan een object in de grond wat mogelijk een NGE kan zijn.  

Boskalis start eind deze week met het gefaseerd benaderen van locaties verdacht op NGE. In de eerste ronde komen de volgende locaties aan bod: nabij de N397 in het beekdal de Keersop, ten westen van de Keersopperdreef en tussen de Mgr. Smetsstraat en de Venbergseweg. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Pas later in het bouwproces volgen nog twee fases.

Boskalis gaat deze objecten met een beveiligde graafmachine en handmatig benaderen. Laagje voor laagje wordt de grond afgegraven tot het object is blootgelegd. Als het daadwerkelijk een niet gesprongen explosief blijkt te zijn, wordt deze verwijderd of ter plaatse veilig gesteld. Verwijderde niet gesprongen explosieven  worden  ter plaatse  in een speciaal daarvoor bestemde beveiligde container opgeslagen. En worden later veilig afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Veiligheid staat hierbij altijd  voorop en Boskalis is gecertificeerd om NGE te mogen benaderen en verwijderen. Het werkgebied  wordt altijd veilig gesteld door de specifieke werkwijze op basis  van de geldende regelgeving.

Foto: beveiligde graafmachine