Archeologisch onderzoek omgeving Mgr. Smetsstraat

Nieuwe N69

Eind september konden we vertellen dat er tijdens het voorbereidende archeologisch onderzoek een paar interessante historische vondsten zijn gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld sporen gevonden van een boerderij uit een periode waarover nog maar weinig bekend is.

Op maandag 9 december is het zover. Dan starten de archeologen met de opgraving in de omgeving van de Mgr. Smetsstraat en deze werkzaamheden duren tot medio januari.  Ze gaan op zoek naar meer resten van het oude boerenerf. Zo’n erf bestond uit de boerderij zelf, een waterput, meerdere kuilen en mogelijk enkele bijgebouwen. Deze boerderijen waren relatief plaatsvast, zodat een plek meerdere eeuwen bewoond kan zijn. De gebouwen werden dan meerdere keren hersteld, verbouwd of afgebroken en opnieuw gebouwd. Waterputten hadden een beperkte gebruiksduur en werden dan ook vaak opnieuw uitgegraven, vaak dichtbij de oude waterput.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP archeologisch Adviesbureau. Bij de opgraving is de plaatselijke heemkundekring (Weerderheem) betrokken. Indien de resultaten het toelaten, zal er een moment komen om de opgravingen te kunnen bekijken.

Het nieuwsartikel van eind september vindt u hier: https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/archeologisch-onderzoek-n69-levert-waardevolle-historische-informatie-op