Afsluiting Hooge Berkt voor aanleg Diepveldenweg

Nulplus
omleidingsroute zoals in artikel beschreven op kaart

Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Diepveldenweg gestart. Op een aantal plekken zijn de eerste contouren van de nieuwe weg al zichtbaar.

Afsluitingen en omleidingen

Voor de aanleg van de kruising Diepveldenweg-Hooge Berkt sluiten we vanaf maandag 26 oktober tot maandag 23 november 2020 de Hooge Berkt tijdelijk af, bij het gedeelte tussen Berkterbeemden en Stokskesweg. Binnen deze afsluiting is dan ook absoluut geen doorgang mogelijk. Daarom zijn de volgende omleidingen van kracht:

  • Voor (brom)fietsers: via Berkterbeemden- Puttendijk-Oude Postelseweg-De Waterlaat-Stokskesweg.
  • Voor het overige verkeer: Berkterbeemden-Lage Heide-Stokkelen-Eerselsedijk-van Beverwijkstraat-Nieuwstraat-Churchilllaan-Hooge BerktVolgens planning zijn de bedoelde wegwerkzaamheden 23 november 2020 gereed. Ook wordt de rijweg dan weer opengesteld.

Diepveldenweg

Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord- Brabant. Meer informatie over project Diepveldenweg: https://www.mobiliteitindekempen.nl/mobiliteit-in-de-kempen/aanleg-diepveldenweg-eersel-bergeijk_43499/