AED Buitenkast bij Infocentrum N69 ingesteld

Het informatiecentrum Grenscorridor N69 heeft sinds kort een Automatische Externe Defibrillator (AED) die beschikbaar is voor de buurt.
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen. Bijvoorbeeld bij het infocentrum Grenscorridor N69 aan het Braambos in Westerhoven (gemeente Bergeijk). 

De buitenkast gaat open via een code die de 112-centrale verstrekt aan de burgerhulpverleners. Benieuwd waar er in uw buurt een AED bevindt? Kijk dan eens op hartslagnu.nl. De AED op Braambos 5 bij het infocentrum is hierop binnenkort ook te vinden.