Aansluiting A67: bomenkap en archeologisch onderzoek

Aan weerszijden van de A67, ter hoogte van tankstation Oeienbosch in Veldhoven is het eerste stuk bos gekapt vanwege de aanleg van de Kempenbaan West en de aansluiting met de A67. Twee projecten van gemeente Veldhoven. Voorafgaand aan de kap is door de gemeente geïnventariseerd waar beschermde nesten zitten van o.a. roofvogels, eekhoorns en vleermuizen. Deze bomen worden in een latere fase gekapt. Ter compensatie worden onder andere vleermuiskasten geplaatst. Ook worden nootdragende struiken en bomen geplant als extra voedselvoorziening voor eekhoorns. Het verlies aan bos wordt gecompenseerd met een kleine twintig hectare aan nieuw groen. Dit komt onder andere bij het Groot Goor en langs de Poelenloop en Gender.

 

Vanaf 2 april wordt het archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het projectgebied. Dat vooronderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BAAC uit ’s-Hertogenbosch en bestaat uit archeologische boringen en proefsleuven. Naar verwachting duurt dat onderzoek 3 weken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vervolgens bekeken of en waar nog nader archeologisch onderzoek door middel van opgravingen zal moeten plaatsvinden.

 

Meer informatie: zie de website www.kempenbaanveldhoven.nl van gemeente Veldhoven.