Aandacht voor de natuur: ruimte voor beekprik en oeverzwaluw

Nieuwe N69

Bij de aanleg van een nieuwe weg, met diverse bruggen en viaducten, is het belangrijk oog te hebben voor de omgeving waarin je werkt. De Nieuwe Verbinding N69 loopt door een heel groen gebied, dus is het belangrijk om aandacht te geven aan de bestaande flora en fauna. In het project wordt veel ruimte gegeven aan het behoud en herstel van de natuur in het gebied. 

Beekprik

De Keersop staat bekend om de aanwezigheid van een populatie van de beekprik, een unieke vissoort. In de uitvoering van het werk is hier dan ook de grootste aandacht aan besteed. De Keersop moest worden verlegd, om onder de nieuwe kleine beekdalbrug door te lopen. Om dit zorgvuldig uit te voeren, is medio juni het oude beektraject gedempt onder begeleiding van visspecialisten.

Om de aanwezige beekprikken en andere watergebonden diersoorten veilig te stellen, is gebruik gemaakt van electrovissen. Hierbij worden de aanwezige dieren licht verdoofd en daarna afgevangen. Ten slotte werd de aanwezige slibbodem handmatig nagezocht op aanwezige beekpriklarven. Het resultaat was 180 (!) beekpriklarven, die daarna op een veilige plaats verderop in de Keersop zijn uitgezet. Naast de beekprik werden tientallen vissoorten afgevangen, zoals bermpje, serpeling, snoek, paling, blankvoorn, riviergrondel en baars, maar ook amfibieën als gewone pad en bruin kikker. Deze zijn verderop weer uitgezet.

Oeverzwaluw

Oeverzwaluwen duiken regelmatig op in dynamische bouwprojecten, waar zij tijdens het broedseizoen gebruik maken van (tijdelijke) gronddepots of steilwandjes om tot broeden te komen. Een van de redenen is de achteruitgang van de natuurlijke broedplaatsen langs onze riviersystemen. Hierdoor moeten ze uitwijken naar dergelijke, minder natuurlijke omstandigheden. Vorig jaar kreeg ook de Nieuwe Verbinding N69 bezoek van tientallen oeverzwaluwen die gebruik maakten van het werkterrein als broedplaats.

Om een duurzame bijdrage te leveren aan de lokale populatie oeverzwaluwen, hebben Provincie Noord-Brabant en Boskalis gezamenlijk de kans benut om een kunstmatige oeverzwaluwwand aan te leggen. Deze mooie plek om te broeden ligt op het terrein van Staatsbosbeheer, tussen de Nieuwe Verbinding N69 en de Keersopperbeemden. De IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) neemt het onderhoud op zich van de 32 meter lange en ruim 200 gaten tellende zwaluwwand. Zo kan de oeverzwaluw bij zijn jaarlijkse terugkeer uit Afrika rekenen op een geschikt plekje om te broeden.