30 juli opening Stokkelen en ovonde Diepveldenweg

Nulplus

Op vrijdag 30 juli aanstaande worden Stokkelen en de ovonde Diepveldenweg geopend voor het lokale verkeer tussen Bergeijk (Eerselsedijk) en Eersel. De fietstunnels onder de ovonde Diepveldenweg/Stokkelen zijn al eerder in gebruik genomen.

Wethouder Steven Kraaijeveld is trots op de goede samenwerking met Bergeijk waarmee deze duurzame en veilige weginrichting tot stand is gekomen voor de weg Stokkelen/Eerselsedijk. “We hopen dat binnenkort het ongewenst sluipverkeer tot het verleden behoort,” aldus de wethouder. Naast de goede ontsluiting van Bergeijk aan de noordzijde, is wethouder Mathijs Kuijken van Bergeijk ook zeer tevreden met de verbeterde fietsverbinding Eersel-Bergeijk en de fietstunnel waardoor dagelijks honderden kinderen naar de middelbare school in Eersel gaan.

Wat is allemaal gebeurd?

In het kader van het project “Duurzaam veilig inrichten Stokkelen” zijn er bij de aansluitingen van De Plaatse, Broekstraat/Hazenstraat en Lage Heide verhoogde kruisingen aangelegd. Buiten de bebouwde kom zijn er verkeerremmers neergelegd. Daarnaast zijn de tegels in de fietspaden vervangen door asfalt tussen de Hazenstraat en Eerseldijk (gemeente Bergeijk). De brug over de Run heeft een nieuwe wegdek gekregen en er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. In de Hooge Berkt (gemeente Bergeijk) zijn bovendien tussen Berkterbeemden en Stökskesweg twee tractorsluizen aangelegd. Hiermee is de weg alleen nog toegankelijk voor tractoren, (brom)fietsers en wandelaars. Na de openstelling van Stokkelen worden er nog wel enkele aanpassingswerken uitgevoerd aan de zijkant van de weg, de fietspaden en de inritten, maar hier zal het verkeer weinig hinder van ondervinden.

Diepveldenweg

Helaas kan de Diepveldenweg nog niet worden opengesteld. De aansluiting van de Diepveldenweg op de N397 heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Het Waterschap moet een persleiding verleggen, maar de vertraging ontstaat ook omdat sommige materialen op dit moment lastig verkrijgbaar zijn. De gemeenten Bergeijk en Eersel doen er alles aan om de weg zo snel mogelijk te kunnen openstellen.