10 december inloopavond project Keersop

Gebiedsimpuls

Op dinsdag 10 december tussen 19.30 en 21.30 uur organiseert Waterschap De Dommel een inloopavond om u te informeren over het ontwerp projectplan waterwet Keersop Kromhurken. De inloopavond vindt plaats in de Elzenhoeve, Elsendijk 1 Luyksgestel. U bent van harte welkom.

Waterschap De Dommel wil aan de slag met de herinrichting van het beekdal van de Keersop nabij de Kromhurken. Het projectgebied beslaat het beekdal van de Keersop tussen de Vlieterdijk en de Looerheideweg. Op dit moment zijn de inrichtingsmaatregelen uit het projectplan waterwet bekend die het waterschap graag met u deelt. Tijdens de inloopavond krijgt u vanuit verschillende invalshoeken informatie, namelijk: water, natuur, landschap & recreatie en een doorkijk naar de gehele Keersop. Verder ziet u welke veranderingen de inrichtingsmaatregelen met zich mee brengen. Er zijn medewerkers vanuit de gemeente Bergeijk en vanuit het waterschap aanwezig.

Meer informatie: website Waterschap de Dommel