Nieuwe N69

De nieuwe N69 is sinds 18 oktober 2021 open voor het verkeer. Aan de provinciale weg is zo’n twee jaar gebouwd. Deze nieuwe provinciale weg verbetert de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen Valkenswaard en Aalst sterk omdat het (vracht)verkeer nu niet langer door de kernen hoeft, maar eromheen kan rijden. Het verkort de reistijd bovendien met zo’n 15 minuten. 

De Nieuwe N69 kent een lange geschiedenis. Al in de jaren zeventig waren er demonstraties om de verkeerssituatie in het gebied te verbeteren en er is jarenlang over oplossingen gesproken. Het nieuwe tracé loopt van de Luikerweg in Valkenswaard tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven om Aalst en Valkenswaard heen. De 80-kilometerweg is bedekt met stil asfalt en heeft twee aparte rijstroken die gescheiden worden door een middenberm. Er zijn ruime beekdalpassages, diverse voorzieningen om de nieuwe weg te kunnen kruisen en er is een wildwaarschuwingssyteem geïnstalleerd.

Grenscorridor N69

De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, extra verkeersmaatregelen én in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids) partners én agrarische ondernemers dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst!

Q&A Nieuwe N69

Bekijk hier de Q&A met antwoorden op de meestgestelde vragen over de weg.

Behoud en versterken van natuur

De nieuwe N69 loopt in een gebied met landbouwgronden en deels in een natuurrijk gebied met beekdalen, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarom is er veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur. Over een lengte van 250 meter is de weg verhoogd en op palen gezet,. Zo hebben dieren een onderdoorgang en blijft de natuur aaneengesloten.

Ook fietsers en voetgangers kunnen de weg op die manier kruisen. Door de beekdalen op deze manier beter zichtbaar te maken, wordt de beleving van de natuur voor recreanten versterkt. Dit past in de ambitie van de provincie om de nieuwe N69 te ontwikkelen als meest groene en duurzame weg van Brabant.

Raakvlak projecten

Zuidelijk deel N69

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe N69, kreeg het deel van de N69 van de Belgische grens tot de nieuwe N69 een onderhoudsbeurt. Daarnaast wordt de komende jaren een brede planstudie gedaan. In deze planstudie bekijkt de provincie met regionale partijen wat in bredere zin nodig is voor het toekomstbestendig maken van dit wegdeel. De bredere planstudie is als aparte opdracht gestart in 2019 en valt niet binnen de gebiedsopgave Grenscorridor N69. Lees hier meer over de planstudie voor het zuidelijk deel van de N69.

N74 Noord-Zuid Limburg

Het project Noord-Zuid Limburg verwijst naar de Belgisch-Limburgse wegverbinding N74 die Hasselt verbindt met de Nederlandse grens en de N69 richting Eindhoven. Net zoals bij de N69, die door het centrum van Valkenswaard en Waalre loopt, brengt de N74 zowel lokaal als regionaal verkeer met zich mee. Deze wegverbinding loopt in België dwars door de gemeente Houthalen-Helchteren. De gevolgen zijn veel fileleed, verkeersonveilige situaties en een aangetaste leefbaarheid door geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit in het centrum van Houthalen en Helchteren. Noord-Zuid Limburg zoekt daarvoor naar een passende en duurzame oplossing, samen met de stakeholders. Het project gaat echter over meer dan een wegverbinding alleen. Oplossingen voor openbaar vervoer en fietsverkeer en kansen voor natuur, landschap, landbouw, economie en recreatie worden ook meegenomen.

Sinds 2018 wordt Noord-Zuid Limburg uitgevoerd onder het decreet ‘complexe projecten’. In deze nieuwe procedure staan dialoog en participatie centraal, vanaf dag één. Het Departement Omgeving en De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse Regering die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, zijn de opdrachtgevers. Samen met het studieconsortium Studio NZL en alle betrokkenen werken ze in 2021 naar een gedragen voorkeursbesluit. Dat zal de komende jaren verder uitgewerkt worden. De werken zijn voorzien vanaf 2026. Voor meer informatie over dit project: www.noordzuidlimburg.be

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Project partners

Logo Provincie Noord-BrabantLogo Boskalis