Projecten Leader

De volgende initiatieven hebben LEADER-subsidie toegekend gekregen in het grenscorridorgebied.

Multifunctionele cultuurhistorische boerderij

De sociale en educatieve functies van de accommodatie sluiten goed aan bij de LEADER-criteria. Het vervallen gebouw, aan de rand van natuurgebied de Malpie, wordt een complex waar men straks kan logeren, recreëren, vergaderen en vooral leren over het agrarische bedrijf en de omliggende natuur. Het project legt daarmee nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Ook creëert de samenwerking met andere bedrijven meerwaarde voor de omgeving. Lees meer

Educatieve ecologische tuinderij De Weitens

Met de subsidie kan ecologische tuinderij De Weitens in Valkenswaard uitbreiden met een ontmoetings- en educatiecentrum om ook informatie te geven over de producten en de manier van produceren in de ecologische tuinderij aan groepen, bedrijven en scholieren. Ecologisch tuinieren wordt zo beter zichtbaar en tastbaar. De Weitens gaat rondleidingen, workshops, lezingen en ook schoollessen verzorgen. Zo komt er een dialoog tot stand tussen boer en burger. Lees meer

Natuurbelevingscentrum Buiten

Middenin de Brainport genieten van de natuur. Dat wordt straks mogelijk bij Buiten in park De Meeris in Waalre. Achter de plas ligt een mooi bosgebied. Op de oude vuilnisbelt in Waalre is nu alles in gereedheid gebracht voor een prachtig park. De bomen zijn geplant, er zijn wandel- en fietspaden aangelegd. De gemeente Waalre verbetert de fietspaden tussen Eindhoven en Veldhoven. Buiten wordt de ideale tussenstop. Naast horeca biedt Buiten informatie over de natuur in deze mooie omgeving. Het is een vrij onbekend natuurgebied waar van alles te zien is en te beleven valt. Lees meer

LEADER: voorbeelden ter inspiratie

Op de website van Netwerk Platteland staan voorbeelden van Leaderprojecten elders in Nederland.

In de brochure 'De eerste oogst van Leader' lees je meer over Leader-projecten in Nederland.