Projecten Leader

De volgende initiatieven hebben LEADER-subsidie toegekend gekregen in het grenscorridorgebied. De resultaten van de Leaderregeling zijn ook gebundeld in het boekje 'Leader Grenscorridor N69' (2020)

Kunstwandelpad Het Groene Lint

Een wandelpad van 24 kilometer lang met 12 kunstwerken langs de route, dat zich door het landschap slingert van Eersel via Veldhoven naar Eindhoven. Het kunstwandelpad verbindt stad en platteland en bevordert de biodiversiteit. Lees meer

Boerenkaas verbindt boer en burger

Een innovatielab, proeflokaal en een energieneutrale kaasmakerij. In het melkveebedrijf, Mts de Crom in Knegsel, geloven ze in vernieuwing en zoeken ze actief de verbinding met lokale ondernemers en burgers. Het initiatief sluit aan bij de wensen van andere betrokken partijen zoals de gemeente, onderwijsinstellingen, zuiveltechniekbedrijven en Brainport. Lees meer

Oude manege wordt wedstrijdstal en toegangspoort

Een uniek kijkje achter de schermen van de professionele paardensport. En dat middenin een gebied dat steeds aantrekkelijker wordt voor paardenliefhebbers. De vervallen manege De Korze wordt een wedstrijdstal die toegankelijk is voor publiek én een rustpunt voor recreanten in de omgeving. Met de subsidie LEADER kunnen de initiatiefnemers extra investeringen doen om een rendabel, innovatief en energieneutraal agrarisch paardensportcentrum op te zetten. Lees meer

Routenetwerk in De Kempen voor ruiters en menners

Voor een werkend fijnmazig routenetwerk zijn investeringen nodig. Om de route te versterken, aantrekkelijker en veiliger te maken en het paardentoerisme te stimuleren. Ondernemers en gemeenten deden voor een deel van de financiering succesvol beroep op LEADER. Lees meer

Afgemeten gebiedsinjectie door precisielandbouw

Met LEADER-subsidie kunnen ZLTO en een groep van veertig regionale agrariërs zeven verschillende innovatievormen op het gebied van precisielandbouw realiseren. Hiermee krijgen precisielandbouw en duurzaam ondernemen een impuls in het grenscorridorgebied N69. De geavanceerde techniek van precisielandbouw zorgt voor een hoger rendement en minder uitstoot van CO2. Ook verkeer en infrastructuur hebben baat bij deze geautomatiseerde vorm van land- en tuinbouw. Lees meer

Multifunctionele cultuurhistorische boerderij

De sociale en educatieve functies van de accommodatie sluiten goed aan bij de LEADER-criteria. Het vervallen gebouw, aan de rand van natuurgebied de Malpie, wordt een complex waar men straks kan logeren, recreëren, vergaderen en vooral leren over het agrarische bedrijf en de omliggende natuur. Het project legt daarmee nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Ook creëert de samenwerking met andere bedrijven meerwaarde voor de omgeving. Lees meer

Educatieve ecologische tuinderij De Weitens

Met de subsidie kan ecologische tuinderij De Weitens in Valkenswaard uitbreiden met een ontmoetings- en educatiecentrum om ook informatie te geven over de producten en de manier van produceren in de ecologische tuinderij aan groepen, bedrijven en scholieren. Ecologisch tuinieren wordt zo beter zichtbaar en tastbaar. De Weitens gaat rondleidingen, workshops, lezingen en ook schoollessen verzorgen. Zo komt er een dialoog tot stand tussen boer en burger. Lees meer

Natuurbelevingscentrum Buiten

Middenin de Brainport genieten van de natuur. Dat wordt straks mogelijk bij Buiten in park De Meeris in Waalre. Achter de plas ligt een mooi bosgebied. Op de oude vuilnisbelt in Waalre is nu alles in gereedheid gebracht voor een prachtig park. De bomen zijn geplant, er zijn wandel- en fietspaden aangelegd. De gemeente Waalre verbetert de fietspaden tussen Eindhoven en Veldhoven. Buiten wordt de ideale tussenstop. Naast horeca biedt Buiten informatie over de natuur in deze mooie omgeving. Het is een vrij onbekend natuurgebied waar van alles te zien is en te beleven valt. Lees meer

Podium voor ontmoeten en cultuur

Een podium voor culturele uitingen van allerlei aard, toegankelijk voor iedereen; dat is de droom van een groep inwoners van Valkenswaard. Het nieuwe podium moet hét tref- en ontmoetingspunt worden voor verenigingen, bewoners en toeristen. Een trekpleister voor de omgeving: zowel vanuit stad als ommeland. Lees meer

LEADER: voorbeelden ter inspiratie

Op de website van Netwerk Platteland staan voorbeelden van Leaderprojecten elders in Nederland.

In de brochure 'De eerste oogst van Leader' lees je meer over Leader-projecten in Nederland.