LEADER

De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar biedt ook mogelijkheden voor ontwikkeling van en investering in natuur, water, landbouw en recreatie. We willen ervoor zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg aantrekkelijker wordt door, naast de projecten van de regionale partners, ook geld beschikbaar te stellen voor goede lokale initiatieven. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen daarom tijdelijk subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de LEADER-regeling. De regeling liep tot 16 december 2019.

Wat is LEADER?

LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. De regeling heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in een bepaald gebied en vraagt het gebied om hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. In Brabant heeft de provincie Noord-Brabant het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen. Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Projecten die worden ontwikkeld en beoordeeld door inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf!

Over welk gebied gaat het nu en welke partijen werken hierin al samen? 

Het LEADER gebied beslaat gemeenten Veldhoven, Waalre, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk.

LEADER onderdeel van Europese subsidie

Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland: het PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014-2020 (POP3), waar LEADER een onderdeel van is. Een gedeelte van dit geld is gereserveerd voor vernieuwende en duurzame projecten in de Grenscorridor N69.
De provincie heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld via gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kán 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied 1,6 miljoen in totaliteit meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Dit noemen we co-financiering. In totaal kan er dus 4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied als de juiste partijen elkaar kunnen vinden en bijdragen!

Subsidieregeling gesloten.

Inwoners konden tot 16 december 2019 subsidie aanvragen. Daarna is de regeling gesloten. Aanvragen die voor die tijd zijn ontvangen, worden op dit moment nog in behandeling genomen. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het projectsecretariaat van de LAG. 
Elly Trommelen, e-mail etrommelen@brabant.nl   
Conny de Gram, e-mail cdegram@brabant.nl 

Documenten

Wil je meer informatie over LEADER en de subsidieregeling? Bekijk hier het overzicht van documenten met betrekking tot de subsidieregeling. Of kijk op de website van Stimulus voor meer informatie.