Gebiedsimpuls Veldhoven

Gemeente Veldhoven werkt aan gebiedsimpulsmaatregelen in het gebied ten zuiden van de A67. Daar lonkt een uniek landschap met veel kansen en mogelijkheden. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Grenscorridor N69. Dit is het landelijk gebied dat ligt tussen de kernen van Veldhoven, Eersel, Bergeijk, Valkenswaard en Waalre waar de nieuwe N69 straks door heen loopt. Hier zal de komende jaren veel veranderen.

De aanleg van de nieuwe N69 en de nieuwe aansluiting op de A67 zal een grote impact hebben. Maar het landschap zal ook een positieve verandering ondergaan door de aanleg van nieuwe natuur en het herstel van de natuurlijke kronkelende loop van de beek De Run.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft de globale visie voor het gebied vastgesteld, bekijk de visie 'Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor' en de film:

Denk mee

Graag wil de gemeente Veldhoven u daarbij betrekken. Wilt u meedenken en heeft u ideeën? Kom dan woensdag 20 november naar een speciale bijeenkomst. Op dinsdag 10 december laat de gemeente u zien wat zij met uw ideeën gaan doen.

Samen met bewoners van het gebied en belanghebbenden is vijf jaar geleden begonnen met het maken van een plan voor het grondgebied van Veldhoven ten zuiden van de A67. De aanleiding voor het maken van het plan is de aanleg van de N69 en de subsidie van de provincie voor natuur, recreatie, landschap, water en landbouw. De gemeenteraad van Veldhoven heeft de globale visie voor het gebied vastgesteld. Deze visie wil de gemeente aan u presenteren en samen met u het plan verder uitwerken en uw ideeën ophalen. Niet alleen voor de thema’s waar nu subsidie voor is, maar ook voor diverse nieuwe ontwikkelingen: de energietransitie, de klimaatverandering en de bereikbaarheidsproblematiek.

Meer informatie

kijk op de website van gemeente Veldhoven