Subsidie

header

LEADER ondersteunt bewoners, ondernemers en organisaties bij het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën tot plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen streek. De provincie Noord-Brabant heeft het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen. Het bijzondere van LEADER is dat een samengestelde groep (Lokale Actie Groep) uit het Grenscorridorgebied zélf bepaalt welke projecten een eenmalige subsidie ontvangen waarbij 60% van uw projectkosten worden gefinancierd! Projecten die kans maken, zijn gericht op verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie. Kijk op deze pagina voor meer info over deze subsidie. Of bekijk dit filmpje of kleine Z-card voor een beknopte uitleg! In de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS)  staat beschreven hoe de regionale partners ervoor willen zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg mooier wordt!

Wat is de LAG en wat doet de LAG?
Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG). Zij helpen u om uw idee(ën) om te zetten in een goed project. Ook kan zij u in contact brengen met andere partners uit het netwerk. Zoals aangegeven beoordeelt de LAG zelf of de projecten in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Zij beoordeelt ingediende projecten op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt!) en kijkt daarbij naar innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.  Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro. Wilt u weten wie in de LAG zijn vertegenwoordigd? Lees dan het besluit van de LAG.

Vergaderdata LAG 2018:
In 2018 komt de LAG zes keer bij elkaar om ingediende projecten te beoordelen. De vergaderdata zijn onder voorbehoud gepland op 21 februari, 11 april, 13 juni, 15 augustus, 3 oktober en 12 december.
Voordat u uw project officieel indient, kunt u op deze vergaderingen ook al uw project aan de LAG presenteren en om adviezen vragen hoe u uw idee(ën) kan omzetten in een goed project dat aansluit bij de voorwaarden van LEADER. Meldt u minimaal 1 maand voor de vergadering aan bij de projectsecretaris van de LAG. 

Voorbeelden LEADER ter inspriratie
In het project Herbestemming boerderij De Pas gaan zorgboerderij De Schurinkshoeve en Natuurmonumenten samen de cultuurhistorisch waardevolle boerderij De Pas nieuwe functies geven zoals horeca, informatiepunt en dagbesteding. Zo ontstaat een nieuwe entree voor de Sallandse Heuvelrug. Kijk ook eens op de website van LEADER Zuid-Limburg voor de projecten De Coöperatie Gedeelde Weelde, Boomgaard Woonzorg Elisabeth Stift en Dorpswijngaard Houthem!

Heb je een goed idee? Kom ermee!
Hoe werkt LEADER? Welke stappen moet je doorlopen? Kijk hiervoor eens naar dit overzicht. Help je mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken? Neem dan eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG:
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je kunt uw aanvraag indienen van 17 juli 2017 tot en met 16 december 2019.

Onderdeel van POP3
LEADER maakt onderdeel uit van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Schema POP

Meer info
Wil je meer informatie over LEADER en de subsidieregeling? Lees dan eens de factsheet of kijk op de website van Stimulus. Daar vindt u alle belangrijke documenten met betrekking tot de subsidieregeling.

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69
Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar diverse partijen zich de komende jaren samen voor inzetten. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er veel overlast. De provincie legt daarom voor 2021 een nieuwe N69 aan die buiten de dorpen ligt. Daarbij is het belangrijk dat deze past in het landschap. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. De totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 -die in 2025 klaar moet zijn- bestaat namelijk uit nóg twee onderdelen. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen lokaal extra verkeersmaatregelen (nulplusmaatregelen), om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast zijn er investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Dit zijn de gebiedsimpulsmaatregelen die Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, én lokale agrarische ondernemers uitvoeren. En via LEADER is er extra geld voor het gebied beschikbaar.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait