Subsidie

 

header

We willen ervoor zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg aantrekkelijker wordt door, naast de projecten van de regionale partners, ook geld beschikbaar te stellen voor goede lokale initiatieven. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen tijdelijk subsidie aanvragen (tot eind 2019) voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

LEADER-subsidie: stimuleren lokale initiatieven voor een aantrekkelijk platteland
Dit wordt mogelijk gemaakt door de LEADER-regeling. LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. De regeling heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in deze gebieden en vraagt het gebied hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen Voor initiatieven die aansluiten op de volgende vier gekozen LEADER pijlers is geld beschikbaar:

•Toekomstgericht wonen en werken nabij de brainport
•Ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector
•Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch – recreatieve voorzieningen
•Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap

Kijk op LEADER voor meer informatie over LEADER en de vier pijlers.

Heb je een goed idee? Kom ermee! 
Help mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken! Heb jij een goed idee? Neem dan eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG. Zij kunnen je meer informatie geven over de procedure en voorwaarden.
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 16 december 2019.

Beoordeling door Lokale Actie Groep (LAG) 
Het bijzondere van LEADER is dat een samengestelde Lokale Actie Groep (LAG) uit het Grenscorridorgebied zélf kunnen bepalen welke projecten een eenmalige subsidie kunnen ontvangen waarbij 60% van de projectkosten worden gefinancierd. De LAG bestaat uit bestuurders van de betrokken gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties, bewoners en ondernemers uit het betrokken gebied. De LAG beoordeelt of projecten in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige subsidie. Zij beoordeelt ingediende projectideeën op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt!) en kijkt daarbij, naast aansluiting op de vier pijlers, naar innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.  Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro.

Vergaderdata LAG 2018 
In 2018 komt de LAG zes keer bij elkaar om ingediende projecten te beoordelen. De vergaderdata zijn onder voorbehoud gepland op 21 februari, 11 april, 13 juni, 3 oktober en 12 december. Op deze vergaderingen kunnen projectideeën aan de LAG gepresenteerd worden, nog voor het project officieel wordt ingediend. De LAG geeft dan advies hoe jouw idee omgezet kan worden naar een concreet project dat aansluit bij de voorwaarden van LEADER. Aanmeldingen dienen minimaal 1 maand voor de vergadering ingediend te zijn aan bij het projectsecretariaat van de LAG.

Procedure: van projectidee tot aanvraag LEADER -subsidie
Hoe werkt een LEADER-aanvraag? Welke stappen moet je doorlopen? Hieronder een globale uitleg van het proces. Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van de LAG.

Voorbereidende fase
Met een projectidee kunt u contact opnemen met het LAG-secretariaat voor een startgesprek. Van daaruit wordt een oriënterend projectformulier ingevuld. Als het idee aan de eisen voldoet dan wordt het doorgestuurd naar de LEADER adviesgroep. De LEADER adviesgroep bepaalt of de aanvraag akkoord is om voor te leggen aan LAG.
De volgende stap is het presenteren van het projectidee in een LAG-vergadering, zodat LAG feedback kan geven over hoe kansrijk uw idee is. Ook krijgt u vragen, opmerkingen en/of voorwaarden mee voordat u een aanvraag indient bij Stimulus.

Aanvraagfase
Als de aanvraag bij Stimulus is ingediend, toetst Stimulus de projecten op volledigheid en ontvankelijkheid.  Pas bij ontvankelijkheid wordt de aanvraag voorgelegd aan de LAG. De LAG beoordeelt op selectiecriteria en formuleert advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Als het minimum aantal punten is behaald gaat de aanvraag naar Stimulus voor een subsidietechnische toets en naar RVO voor een EU conformiteitstoets. Wanneer de aanvraag door Stimulus en RVO positief is bevonden, ontvangt de aanvrager de beschikking. Wanneer na de inhoudelijke toetsing door de LAG, de LAG negatief  adviseert, wordt er een negatieve beschikking afgegeven.
Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk is, dit is wanneer de aanvraag niet volledig is en niet meer voldoende wordt aangevuld en/of de aanvraag niet aan de subsidievereisten voldoet en niet Eu-conform is, gaat de aanvraag niet naar de LAG maar wordt een negatieve beschikking afgegeven.

Meer info
Wil je meer informatie over LEADER en de subsidieregeling? Lees dan eens de factsheet of kijk op de website van Stimulus. Daar vindt u alle belangrijke documenten met betrekking tot de subsidieregeling.
Factsheet Stimulus
Website Stimulus
LEADER N69
Lokale Ontwikkelstrategie N69
Benoemingsbesluit LAG-leden

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69
Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar diverse partijen zich de komende jaren samen voor inzetten. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er veel overlast. De provincie legt daarom voor 2021 een nieuwe N69 aan die buiten de dorpen ligt. Daarbij is het belangrijk dat deze past in het landschap. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. De totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 -die in 2025 klaar moet zijn- bestaat namelijk uit nóg twee onderdelen. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen lokaal extra verkeersmaatregelen (nulplusmaatregelen), om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast zijn er investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Dit zijn de gebiedsimpulsmaatregelen die Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, én lokale agrarische ondernemers uitvoeren. En via LEADER is er extra geld voor het gebied beschikbaar.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait