Totaaloplossing

Waarom deze gebiedsopgave?
Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al tientallen jaren durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied o.a. vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden, hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Er komt nu een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt tegelijkertijd verbeterd.

voorkantfolderN69

Na 3 jaar intensief overleg tussen 25 samenwerkende partijen en de wettelijke procedures doorlopen te zijn, zijn in juni 2012 afspraken beschreven in een gebiedsakkoord dat drie onderdelen bevat:

1) Een nieuwe N69  (Westparallel)
2) Aanvullende maatregelen (Nulplus maatregelen)
3) Verbeteringen voor natuur, water, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls)

U leest alles over deze drie onderdelen in deze folder.

Waarom deze drie onderdelen?

Deze drie onderdelen zijn nodig om de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in het grenscorridorgebied op te lossen. Provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69 hebben op 1 december 2016 het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend. Hiermee leggen de partijen vast hoe zij gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit gebiedsopgave Grenscorridor N69, op elkaar afstemmen. De gebiedsopgave bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe N69), het nemen van lokale maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen) en het investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie (gebiedsimpuls). U leest er alles over in dit bericht.

Wilt u meer weten over de planning van de gebiedsopgave? Klik hier.

Totale kosten van Grenscorridor N69
Om de realisering van de nieuwe verbinding alsmede de gebiedsimpulsmaatregelen mogelijk te maken, is €84 miljoen door de provincie beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft bij de overdracht van de huidige N69 aan de provincie €70 miljoen beschikbaar gesteld. Van de €84 miljoen is €72 miljoen voor de nieuwe weg en €12 miljoen voor de gebiedsimpuls. Vanuit de partners zal er eveneens een bijdrage van €12 miljoen komen voor de Gebiedsimpuls. Mede door een bijdrage vanuit het GroenOntwikkelBedrijf (GOB) van circa €51 miljoen voor de realisering van Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inzet van reeds door partijen gereserveerde middelen voor al voorziene werken (zoals een waterberging) en mogelijke Europese subsidies zal de totale investering in het Grenscorridorgebied (nieuwe N69, Gebiedsimpuls en Nulplusmaatregelen) circa € 300 miljoen bedragen!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait