LEADER

Vanaf 17 juli 2017 kunnen ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) subsidie aanvragen in het kader van de LEADER- regeling voor projecten die goed aansluiten op de drie gekozen LEADER speerpunten:

  •  stad-land relaties
  •  uitbreiden/verbeteren (agro) toeristische- en recreatieve voorzieningen
  • ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap

Initiatieven en innovaties in toerisme en landbouw, het aantrekkelijker maken van het landschap door het aanleggen van houtwallen en laanbeplanting en het verbeteren van fiets-, wandel – en ruiterpaden zijn belangrijke items. Kijk op deze pagina voor meer info over deze subsidie. Of bekijk dit filmpje of kleine Z-card voor een beknopte uitleg!

Wat is LEADER?

LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Vanuit Europa wordt geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Dit gebeurt nu voor een derde keer en staat bekend onder POP3, omdat het valt onder het (Nederlands) PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). Looptijd is van 2014 tot 2020. De financiering komt vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Aantrekkelijk platteland op lange termijn
LEADER heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in een bepaald gebied en vraagt het gebied om hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen en dit via subsidie voor elkaar te krijgen. Dit kan via kleine en vernieuwende projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Voor goede initiatieven die hier aan voldoen, is geld beschikbaar. Dit gaat straks verlopen via de Subsidieregeling POP3 Brabant.

In 2015 is POP3 Brabant van start gegaan en zijn, van 2 november tot en met 11 december 2015, de eerste drie maatregelen opengesteld geweest. LEADER is ook een maatregel binnen POP3, maar moet nog voor subsidieverzoeken worden opengesteld. Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant, is het centrale loket voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling daarvan. U vindt op de website van Stimulus hierover meer informatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betaalt uiteindelijk de begunstigden zodat ze aan de slag kunnen met een initiatief. Dit alles is weergegeven in het volgende schema.

Schema EU POP3

Nederland heeft voor de komende programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen. De provincie Noord-Brabant heeft als enige LEADER-gebied in Brabant Grenscorridor N69 aangewezen.

N69 in NL

Benieuwd naar welke LEADER gebieden er nog meer zijn? Kijk dan eens op de website van Netwerk Platteland.

Over welk gebied gaat het nu en welke partijen werken hierin al samen?
partijen

LEADER binnen Grenscorridor N69
Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter. Daarom hebben de regionale partners een Integraal Gebiedsplan opgesteld. Daarin staat beschreven waarin men allemaal wil investeren. Hoe men dit wil doen, is beschreven in een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Zelf bepalen
Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Dus niet op initiatief van de overheid, maar vanuit ‘onderaf’. Dit kunnen projecten zijn die passen binnen het integraal gebiedsplan of aanvullend daarop zijn. Projecten die door inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld! De projecten die LEADER subsidie kunnen ontvangen, moeten aan enkele criteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op de Lokale Ontwikkelings Strategie Grenscorridor N69 (LOS). Zodra Gedeputeerde Staten de LOS hebben vastgesteld, vindt u op deze pagina de samenvatting. Projecten die kans maken op LEADER geld, moeten gericht zijn op bijvoorbeeld verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie (bij bv energie en zorg). Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG) die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG brengt je in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of deze in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Beoordeling zal plaatsvinden op innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst. Meer weten over wat de criteria zijn voor het indienen van ideeën of wie er in de LAG zitten? Het staat uitgelegd in deze infographic.

Leader wanneerwerkthet

Hoeveel geld is er beschikbaar?
De provincie heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld via gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kán 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied 1,6 miljoen in totaliteit meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Dit noemen we co-financiering. In totaal kan er dus 4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied als de juiste partijen elkaar kunnen vinden en bijdragen!

Welke stappen moeten nu nog genomen worden?
In november 2015 is een landelijke bijeenkomst over LEADER geweest. U leest hierover meer op de website van Netwerk Platteland. Daarnaast zijn enkele LAG leden  bij elkaar gekomen en hebben zij info over LEADER ontvangen en is verteld wat hun taken zijn.

Provincie Noord-Brabant en Stimulus Programmanagement hebben opgeschreven hoe men straks geld kan ontvangen voor een goed idee(subsidieregeling en –proces). De provinciale bestuurders (Gedeputeerde Staten) hebben eind 2016 de Lokale Actie Groep N69 (LAG) officieel benoemd. Daarnaast hebben ze de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) vastgesteld.

Voordat goede ideeën beloond kunnen worden met een subsidie, dienen Gedeputeerde Staten eerst de LEADER-subsidieregeling vast te stellen. Dit is op 17 juli 2017 gebeurd. Kijk hiervoor ook op deze pagina.

Heb je zelf een goed (project)idee?
Neem eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG.
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info?
www.stimulus.nl/pop-brabant
www.brabant.nl/n69
www.netwerkplatteland.nl

3 logoslogo provincie balk kleur

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait