LEADER

De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar biedt ook mogelijkheden voor ontwikkeling van en investering in natuur, water, landbouw en recreatie. We willen ervoor zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg aantrekkelijker wordt door, naast de projecten van de regionale partners, ook geld beschikbaar te stellen voor goede lokale initiatieven. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen daarom tijdelijk subsidie aanvragen (tot eind 2019) voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de LEADER-regeling.

Wat is LEADER? 
LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. De regeling heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in een bepaald gebied en vraagt het gebied om hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. In Brabant heeft de provincie Noord-Brabant het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen. Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Projecten die worden ontwikkeld en beoordeeld door inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf!

screendump video Leader2

Over welk gebied gaat het nu en welke partijen werken hierin al samen?
Het Leader gebied beslaat gemeenten Veldhoven, Waalre, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk.

partijen

Heb je een goed idee? Kom ermee! 
Help mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken! Heb jij een goed idee? Neem dan eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG. Zij kunnen je meer informatie geven over de procedure en voorwaarden. Kijk ook op de pagina subsidie voor meer informatie.
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke projectideeën komen in aanmerking
Voor de Grenscorridor N69 is een Lokale Actie Groep (LAG) opgezet. De LAG brengt initiatiefnemers in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of projecten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van subsidie is dat projectideeën aansluiten op (1 van de) vier pijlers van LEADER (figuur 1). Verder zal beoordeling plaatsvinden op innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.

De vier pijlers van Leader
pijlers Leader

Pijler 1: Toekomstgericht wonen en werken nabij de brainport
De Brainport Eindhoven biedt unieke kansen voor de ontwikkeling van het LEADER gebied. Door de economische kracht van Brainport gaan steeds meer mensen in de omgeving van Eindhoven wonen. Ook trekt Eindhoven veel bedrijvigheid aan in de technologiesector. Veel innovatie vindt echter in de stad plaats, terwijl het gebied eromheen nog weinig wordt ingezet. De relatie tussen stad en land op het gebied van wonen en werken kan daarom versterkt worden.

Pijler 2: Ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector
Door de economische groei in en om Eindhoven komt er in het buitengebied meer vraag naar woningen, infrastructuur, recreatie en natuurgebied. Door de afnemende ruimte, zullen agrariërs moeten innoveren. Dit kan onder meer door hun traditionele bedrijf anders in te richten en dusdanig een verbinding te leggen met bewoners uit de stad.

Pijler 3: Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch – recreatieve voorzieningen
Het mooie en diverse landschap van de Grenscorridor N69 heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten en toeristen. Kansen liggen in de uitbreiding en vernieuwing van recreatieve voorzieningen gericht op de beleving van de natuur en het ontdekken en leren over de agrarische sector.

Pijler 4: Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap
Versterking van water, natuur en landschap en het benutten van cultuurhistorische waarden kunnen de Grenscorridor N69 als buitengebied benadrukken. Landschappelijke kwaliteiten hebben een positief effect op de beleving van het buitengebied. 

LEADER: voorbeelden ter inspiratie
Herbestemming boerderij De Pas  is een project waarin zorgboerderij ‘De Schurinkshoeve’ en Natuurmonumenten samenwerken om de cultuurhistorisch waardevolle boerderij ‘De Pas’ nieuwe functies te geven zoals horeca, informatiepunt en dagbesteding. Hierdoor ontstaat een nieuwe entree voor de Sallandse Heuvelrug.

Kijk ook eens op de website van LEADER Zuid-Limburg voor de projecten De Coöperatie Gedeelde Weelde, Boomgaard Woonzorg Elisabeth Stift en Dorpswijngaard Houthem!

In de brochure 'De eerste oogst van Leader' lees je meer over Leader-projecten in Nederland.

LEADER onderdeel van Europese subsidie
Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland: het PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014-2020 (POP3), waar LEADER een onderdeel van is. Een gedeelte van dit geld is gereserveerd voor vernieuwende en duurzame projecten in de Grenscorridor N69.

De provincie heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld via gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kán 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied 1,6 miljoen in totaliteit meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Dit noemen we co-financiering. In totaal kan er dus 4 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied als de juiste partijen elkaar kunnen vinden en bijdragen!

Meer info?
LEADER subsidie N69
Factsheet LEADER N69

3 logoslogo provincie balk kleur

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait