Realisatie Natuur Netwerk Brabant (NNB)

Doel van de realisatie van Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is de verbetering van de natuur- en natuurbelevingskwaliteit van dit natuurnetwerk.  De opgave voor NNB bestaat uit Rijks- en provinciale NNB. In de Grenscorridor N69 ligt circa 620 ha te realiseren Rijks- en provinciale NNB, 500 ha daarvan is gelegen in de gebiedsimpulspakketgebieden A t/m K. Verreweg het grootste aandeel daarvan is Rijks EHS (371ha), 121 ha is provinciale EHS. 120 Hectare te realiseren NNB in gebied M is gelegen in de nabijheid van het zuidelijk deel van de huidige N69, ter hoogte van het Dommeldal en Malpie. Deze laatste opgave heeft een relatie met de planstudie voor het zuidelijk deel N69.

De realisatie van NNB zal de nodige implicaties hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van de Grenscorridor N69. Het is ook vanuit deze invalshoek van belang om de realisatie van NNB zorgvuldig af te stemmen met de locatiegebonden gebiedsimpulsmaatregelen, de landbouw- en wateropgaven. Gelijktijdige realisatie van NNB met de overige opgaven biedt ook de mogelijkheid om voordeel te halen uit het werk-met-werk maken.

Mensen die zelf natuur maken: in Brabant zie je dat steeds vaker.Zoals bijvoorbeeld een eigen natuurgebied aanleggen of voedselbomen aanplanten op het eigen bedrijf: er zijn steeds meer particulieren, ondernemers, organisaties en gemeenten die dat ook echt doen.

Waarom?
Omdat het een verrijking is van hun woonomgeving, als buffer tegen klimaatverandering of als een investering in de toekomst van hun bedrijf. Wat hun motivatie ook is, deze initiatiefnemers hebben met bevlogenheid en doorzettingsvermogen hun eigen project van de grond hebben getild. En daar met veel passie en enthousiasme over kunnen vertellen.

Hieronder is per gebied de te realiseren NNB weergegeven. De kaarten zijn geen beleidskaarten, maar werkkaarten van gerealiseerde en nog te realiseren NNB (EHS).

tabelEHS     
  EHSkaartAtmK  pakketgebied A t/m K
EHSkaartMPakketgebied M

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait