Innovatieve voorstellen

De regionale partners hebben samen met bureau NLRNT een aantal innovatieve projecten benoemd en beschreven. De provinciale bestuurders hebben verder het gebied van de Grenscorridor N69 aangewezen als LEADER-gebied. Deze projecten en LEADER zijn de motor en de kapstok om Europese subsidie binnen te halen voor  gebiedsimpulsmaatregelen, landbouwkundige maatregelen, realisatie van Natuur Netwerk Brabant en wateropgaven. Er waren zeven projecten geselecteerd:

  • Project 1: Landschapbeheer, energiewinning, CO2-reductie en biodiversiteit
  • Project 2: Hydropower – Dommelstroom – Volmolen
  • Project 3: Impakt (voorheen: Kallisto)
  • Project 4: Precisie landbouw
  • Project 5. Waterbeheer Keersop (evt. in combinatie met high tech/low tech waterbeheer)
  • Project 6. Ondernemende NatuurNetwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofd Structuur)
  • Project 7. Agrarische structuurversterking (ZLTO) en innovatief ruilverkavelingsproces

Nadere uitwerking heeft geleid tot het volgende besluit (Besluit bestuurlijk overleg (15-06-2017):
1) Binnen het Integraal gebiedsplan/Impuls te gaan voor drie Europese projecten:

  • Precisie landbouw en
  • Ondernemend Natuur Netwerk Brabant
  • Agrarische structuurversterking/innovatief verkavelen uitwerken voor GOB-kavelruil subsidie in combinatie met middelen uit de gebiedsimpuls voor de agrarische structuurversterking.

2) De overige vier projecten te laten vervallen, omdat het autonome (en deels private projecten) betreft.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait