Landbouwkundige maatregelen

In het kader van de gebiedsimpuls zijn net als voor recreatie, natuur, water en landschap maatregelen voorgesteld voor landbouw. Het betreft de volgende maatregelen:

  • Klimaat adaptieve / Peil Gestuurde Drainage (400 ha)
  • Kavelruil, verkavelen voor Groei (500 ha ruiling)
  • Ontsluiting landbouwverkeer & vee (1 landbouwbrug en 5 koeientunnels)
  • Centrale beregeningsleiding (beregeningsleiding van 30 km voor 40 boeren)
  • Inrichtingsmaatregelen erfafspoelwater (20 erven ingericht)
  • Maatregelen ter bevordering precisielandbouw (ondernemersgroep en 10 bedrijven met GPS apparatuur)

Vanwege de hoge grondclaim voor de landbouw is een bijzonder project benoemd. Het betreft: ‘Ruimte creëren voor de gebiedsimpuls’ en gaat over het uitkopen van bedrijven om op deze manier ruimte te creëren voor de realisatie van de gebiedsimpulsmaatregelen.

Op 24 november 2016 heeft ZLTO in samenwerking met de gebiedspartners een inspiratiesessie georganiseerd voor alle agrariërs in het grenscorridorgebied. Lees hierover meer in het inspiratiedocument.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait