Deelgebied de Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. In en rond de beek zijn hoge natuurwaarden aanwezig.

kaartje keersop
(klik op de kaart voor een vergroting)

De Keersop maakt onderdeel uit van het integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69. Dit gebiedsplan is opgesteld in samenwerking met vele partners uit het gebied. Lees meer over het integraal gebiedsplan via deze link

Natuurnetwerk
Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Verschillende Brabantse partners, zoals de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en gemeenten werken aan het Natuurnetwerk.

In het gebied langs de Keersop, tussen de Vlieterdijk in het westen en de Dommelsedijk (N397) in het oosten, is in de jaren ‘90 het Natuurnetwerk als ruime jas begrensd. Deze begrenzing omvat in totaal een oppervlakte van ca. 320 hectare.

Het natuurnetwerk is niet het enige waaraan de partners willen werken. Beekherstel (Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water), herstel Natte Natuurparel en wateroverlast zijn enkele andere voorbeelden. Door al deze opgaven is er vanuit de streek een grote behoefte aan een concrete begrenzing van het Natuurnetwerk. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar, waaraan en hoeveel wordt gewerkt in het gebied. Hiervoor hebben Staatsbosbeheer (SBB) en waterschap de Dommel een begrenzingsvoorstel uitgewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst (29 maart 2017) hebben medewerkers van waterschap de Dommel, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, gemeente Bergeijk en Valkenswaard het begrenzingsvoorstel toegelicht. Betrokken agrariërs en burgers zijn tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd en hebben hun vragen kunnen stellen.

Procedure
Het begrenzingsvoorstel is door de Stuurgroep Grenscorridor N69 op 22 juni 2017 akkoord bevonden. Vervolgens hebben SBB en waterschap de Dommel de provincie verzocht de NNB (Natuur Netwerk Brabant) begrenzing conform hun voorstel te wijzigen. Dit voorstel wordt momenteel voorbereid en vervolgens medio 2018 in procedure gebracht door Provincie Noord-Brabant.

Realisatie
Inmiddels is bijna een derde (zo’n 65 ha) gerealiseerd van het Natuurnetwerk rondom de Keersop. Staatsbosbeheer beheert een groot deel van deze percelen. In samenspraak met gebiedsplan Grenscorridor N69 voert waterschap de Dommel voor het beekherstelproject de Keersop gesprekken met betrokken agrariërs en particulieren in het gebied (lees meer over dit project via deze link: https://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/valkenswaard/beekherstel-keersop.html

Projectleider Jeroen Kessels vertelt in dit artikel meer over de samenwerking met partners. Het waterschap wil het beekherstelproject realiseren in nauwe samenwerking met de aanliggende grondeigenaren en belanghebbenden. Verdere uitwerking en planning hiervan volgt.

Meer informatie
Wilt u meer inhoudelijk weten over het beekherstelproject? U kunt voor vragen contact opnemen met:
Jeroen Kessels, projectleider
Telefoonnummer 06 40 94 11 68
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait