Deelgebied de Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop en de Keersop. Het waterschap heeft hier diverse projecten waaraan ze al dan niet met regionale partners werkt. Projectleider Jeroen Kessels vertelt in dit artikel meer over de samenwerking met partners.

kaartje keersop
(klik op de kaart voor een vergroting)

In en rond de beek zijn hoge natuurwaarden aanwezig. Het beekdal kan de natuurwaarden verder verhogen. Hiervoor dient het waterschap de beek verder  te herstellen en kan ze de grondwaterstanden in de Natte Natuurparel verbeteren. Dit kan alleen als de benodigde gronden daarvoor beschikbaar zijn. Als de gronden beschikbaar zijn, wil het waterschap in 109 ha natte natuur parel Keersopdal Noord en Midden het grondwater verbeteren voor natuur. Daarnaast wil ze over 3,8 km de Keersop herstellen en aanpassen op de KRW- en de Natura 2000-eisen. Het waterschap hoopt dit in 2021 te hebben gerealiseerd als invulling van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stiktstof (PAS) voor de instandhouding en herstelopgave van de N2000-gebieden.

Bovenstrooms van de Keersop kan de inrichting van de Keersop over 1,7 km nog verder verbeterend worden voor kaderrichtlijn water. Het waterschap wil dit doen op een innovatieve manier in nauwe samenwerking met de aanliggende grondeigenaren en belanghebbenden. Verdere uitwerking en planning hiervan volgt.

De Beekloop stroomt door landelijk gebied met functies als landbouw, bosbouw en recreatie. Het landbouwkundig gebruik vraagt een verbeterd grond- en oppervlaktewaterbeleid. Daarbij zorgt het waterschap dat zij het zomerhalfjaar water uit de Beekloop naar het landbouwgebied aanvoert om verdroging tegen te gaan. De Beekloop stroomt door bestaand of in te richten natuurgebied binnen Natuur Netwerk Brabant en voor een deel gelegen in een natte natuurparel. Het waterschap wil zorgen dat dit goed gestuurd kan worden met het bijpassende grond- en oppervlaktewaterbeleid.

Wilt u meer inhoudelijk weten over de projecten? U kunt voor vragen contact opnemen met:

Jeroen Kessels, projectleider
Telefoonnummer 06 40 94 11 68
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait