Gebiedsimpuls vervolg

De Gebiedsimpuls heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van de Grenscorridor N69 te verbeteren voor de thema’s landbouw, natuur, water, recreatie en landschap. Hiervoor is door de Provincie een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld . Voor de Gebiedsimpuls is het Integrale gebiedsplan Grenscorridor N69 opgesteld waarin naast de gebiedsimpuls- en landbouwkundige maatregelen ook de realisatie van de EHS en de wateropgaven van het waterschap de Dommel zijn opgenomen. Daarnaast zijn door de partners in de regio een aantal innovatieve projecten benoemd en beschreven. De provincie heeft het gebied van de Grenscorridor N69 aangewezen als zogenaamd 'Leader'-gebied. Deze innovatieve projecten en 'Leader' zijn de motor en de kapstok om voor alle projecten Europese subsidie binnen te halen. De intentie is om de gehele Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 uit te voeren. Maar allereerst zijn in het Integrale gebiedsplan Grenscorridor N69 de kwaliteiten en kansen van het gebied beschreven.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait