Integraal Gebiedsplan

Voor het gebied is het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69 opgesteld waarin naast de gebiedsimpuls- en landbouwkundige maatregelen ook de realisatie van Natuur Netwerk Brabant (voorheen EHS) en de wateropgaven van het Waterschap de Dommel zijn opgenomen. De partners in de regio hebben daarnaast een aantal innovatieve projecten benoemd en beschreven. Het Integraal Gebiedsplan bestaat uit de volgende onderdelen. 

  • Gebiedsimpulsmaatregelen
  • Landbouwkundige maatregelen
  • Realisatie Natuur Netwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur)
  • Wateropgaven
  • Innovatieve projecten

Gebiedsimpulsmaatregelen
De gebiedsimpulsmaatregelen hebben als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren voor de thema’s landbouw, natuur, water, recreatie en landschap. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Lees meer>

Landbouwmaatregelen
In het kader van de gebiedsimpuls zijn net als voor recreatie, natuur, water en landschap maatregelen voorgesteld voor landbouw. U leest er op deze pagina meer over.

Realisatie Natuur Netwerk Brabant
Doel van de realisatie van Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is de verbetering van de natuur- en natuurbelevingskwaliteit van dit natuurnetwerk.  De opgave voor NNB bestaat uit Rijks- en provinciale NNB. In de Grenscorridor N69 ligt circa 620 ha te realiseren Rijks- en provinciale NNB. Lees meer>

Wateropgaven
Dit deel van het Integraal Gebiedsplan gaat over waterprojecten. Om de totale ruimtelijke kwaliteit van het gebied een impuls te geven, is het belangrijk om verschillende projecten op het gebied van water te realiseren. Bij de gebiedsimpulsmaatregelen zit een aantal generieke locatiegebonden watermaatregelen, daarnaast werkt het Waterschap de Dommel aan plannen voor de Keersop, De Run en Beekloop. Lees meer>

Innovatieve projecten
De regionale samenwerkingspartners hebben in samenwerking met bureau NLRNT een aantal innovatieve projecten benoemd en beschreven. De provincie Noord-Brabant heeft daarnaast het gebied van de Grenscorridor aangewezen als LEADER-gebied. De innovatieve projecten en het LEADER programma zijn de motor en de kapstok om Europese subsidie binnen te halen voor de gebiedsimpulsmaatregelen, landbouwkundige maatregelen, realisatie van Natuur Netwerk Brabant en de wateropgaven. Lees meer>

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait