23 juli 2014

Waarom moet een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld worden?

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg N69 past niet binnen de geldende bestemmingsplannen.

Gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van de provinciale weg en het provinciaal belang om de regionale bereikbaarheid te verbeteren is, in samenspraak met de betrokken overheden en volgens de Provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening, ervoor gekozen een PIP op te stellen. Dit inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan waarin het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding in detail is uitgewerkt.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait