FAQs

Wat houdt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in?

De provincie heeft eind oktober 2013 ingestemd met de ligging van een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 tot aan de Locht in Veldhoven en het profiel van het regionaal voorkeursalternatief.

Waarom moet een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld worden?

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg N69 past niet binnen de geldende bestemmingsplannen.

Waar komt de nieuwe n69 te liggen?

Het tracé van deze nieuwe N69 volgt globaal vanaf de Luikerweg in Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage Heideweg, loopt vervolgens vanaf de aansluiting van de N397 over een lengte van circa 1.750 meter parallel aan de Keersopperdreef.

Hoeveel aansluitingen komen er op de nieuwe N69 en hoe zien die eruit?

Er zijn straks drie mogelijkheden om de Nieuwe N69 op en af te gaan:

Is de aansluiting A67 onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan?

Nee, de aansluiting A67 is geen onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan.

Welke lokale maatregelen worden er allemaal genomen?

Deze staan allemaal beschreven in het uitvoeringsprogramma Nulplus. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen.

Is er voldoende geld beschikbaar voor al deze nulplusmaatregelen?

Voor de 40 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is de dekking in principe geregeld.

Wordt er nog meer gedaan dan alleen de aanleg van de nieuwe weg?

Ja, naast de aanleg van de nieuwe N69, nemen gemeenten ook lokale maatregelen. Daarnaast komen er ook nog extra investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Er komt dus een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt tegelijkertijd verbeterd. Deze drie onderdelen zijn nodig om de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in het grenscorridorgebied op te lossen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait