FAQs

Wat houdt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in?

De provincie heeft eind oktober 2013 ingestemd met de ligging van een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 tot aan de Locht in Veldhoven en het profiel van het regionaal voorkeursalternatief.

Waarom moet een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld worden?

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg N69 past niet binnen de geldende bestemmingsplannen.

Wat zijn de kosten van de Grenscorridor N69?

Wat zijn de kosten van de nieuwe N69, de maatregelen en de investeringen die gedaan worden? Wie betaalt welk gedeelte?

Waar komt de nieuwe n69 te liggen?

Het tracé van deze nieuwe N69 volgt globaal vanaf de Luikerweg in Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage Heideweg...

Hoeveel aansluitingen komen er op de nieuwe N69 en hoe zien die eruit?

De weg wordt met een ongelijkvloerse kruising aangesloten op de A67, de N397 en het zuidelijke deel van de N69. Dommelen krijgt een aansluiting via de zuidkant van het dorp.

Is de aansluiting A67 onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan?

Nee, de aansluiting A67 is geen onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan.

Welke lokale maatregelen worden er allemaal genomen?

Deze staan allemaal beschreven in het uitvoeringsprogramma Nulplus. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen.

Is er voldoende geld beschikbaar voor al deze nulplusmaatregelen?

Voor de 40 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is de dekking in principe geregeld.

[12  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait