Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69. Dit betreft het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de nieuwe verbinding tot aan de grens met België.

Groot Onderhoud
Vooruitlopend op die planstudie wordt alvast groot onderhoud gedaan aan dit traject. Het gaat om het aanbrengen van kleine aanpassingen én een nieuwe deklaag. Na deze werkzaamheden kan dit deel van de weg weer minstens 10 jaar mee. De onderhoudswerkzaamheden worden tegelijkertijd met de aanleg van de Nieuwe N69 uitgevoerd.

Planstudie
In 2018 wordt gestart met de planstudie, zodat er ook na die 10 jaar een duurzaam veilige toekomstbestendige N69 ligt. Samenwerkingspartners hebben in de voorbereidende verkenningsfase aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

  • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
  • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
  • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.

zuidelijkdeel

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait