Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69. Dit betreft het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de nieuwe verbinding tot aan de grens met België.

In 2013 is er een probleemanalyse uitgevoerd voor dit wegvak. Aanleiding hiervoor was het Gebiedsakkoord N69. Hierin is afgesproken dat het zuidelijk deel van de N69 tussen de aansluiting van de nieuwe Westparallel en de Belgische grens goed moet aansluiten op de nieuwe situatie wanneer de nieuwe N69 (Westparallel) gereed zal zijn. Als vervolg op deze probleemanalyse wordt nu een planstudie uitgevoerd.

Samenwerkingspartners hebben aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

  • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
  • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
  • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.

zuidelijkdeel

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait