28 juli 2015

Uitstel werkzaamheden fietspad Oude Spoorbaantracé

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de werkzaamheden rondom het fietspad Oude Spoorbaantracé waren gestart. Deze zijn nu met een maand uitgesteld.

Op 8 juli heeft de Raad van State, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, alle bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het fietspad over het oude spoorbaantracé ongegrond verklaard. Hierdoor staat het bestemmingsplan vast en hebben de gemeenten Waalre en Valkenswaard goedkeuring om te starten met de aanleg van het fietspad.

Uitstel werkzaamheden
Voordat er gestart kan worden met de aanleg van het fietspad moet het tracé vrijgemaakt worden. Dit houdt o.a. in dat er op een aantal plaatsen in het tracé bomen gekapt en opgeruimd moeten worden en er een natuurlijke bosrand aangelegd wordt. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, heeft de gemeente Waalre een omgevingsvergunning nodig. Tegen de verleende omgevingsvergunning is een voorlopige voorziening aangevraagd. De voorlopige voorziening tegen de verleende omgevingsvergunning wordt op 4 augustus behandeld bij de Rechtbank Oost-Brabant. De uitspraak van de Rechtbank zal uiterlijk 18 augustus plaats vinden. De gemeente Waalre wacht met het uitvoeren van de werkzaamheden tot na de uitspraak. Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de werkzaamheden zouden starten vanaf 15 juli. Door de voorlopige voorziening worden de werkzaamheden met een maand uitgesteld.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait