25 februari 2014

Meer dan 40 maatregelen

Er zijn tal van verkeersmaatregelen (zogenaamde Nulplusmaatregelen) geïnventariseerd en benoemd in het Gebiedsakkoord. Deze maatregelen bestaan uit:

  • fietsbevorderende maatregelen
  • dynamische verkeersmanagement-maatregelen
  • het optimaliseren van verkeerscirculatie, kruisingen en wegvakken
  • het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt
  • het nemen van sluipverkeerwerende maatregelen in woon- en buiten-gebieden: zoals drempels, het invoeren van een vrachtwagenverbod en toepassen van aanvullend parkeerbeleid (verhogen van tarieven).

Ook is een aantal strategische maatregelen benoemd, namelijk:

  • de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard
  • de aanleg van meerdere P+R/transferia.

Deze maatregelen zijn voor de lange termijn, na 2020. Voor deze strategische maatregelen is nog geen geld gereserveerd. De verschillende gemeenten in het gebied en het SRE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering.

De Nulplusmaatregelen worden in onderlinge afstemming en in de juiste volgorde gerealiseerd, zodat het effect optimaal is. Hiervoor is het uitvoeringsprogramma Nulplus opgesteld.

Bekijk de maatregelen op kaart.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait