25 februari 2014

Leefbaarheid Grenscorridor N69

Voor de betrokken partijen is de leefbaarheid van de kernen van groot belang. Zij verstaan onder leefbaarheid de luchtvervuiling, geluidsoverlast en barrierewerking als gevolg van verkeersbewegingen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is een probleem dat sterk lokaal speelt. In de dorpen Valkenswaard en Aalst heeft de drukte op de N69 geleid tot een sterke afname van de leefbaarheid. En de buurgemeenten ondervinden steeds meer problemen vanwege de toenemende verkeersbewegingen en van sluipverkeer. Westparallel lost dit probleem op door het doorgaande verkeer om de kernen heen te leiden. Hierdoor verbetert de leefbaarheid voor bewoners in de regio.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait